Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Jo Ekscelencija Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas 2014m. GEGUŽĖS 18 DIENĄ lankysis mūsų Niujorko Apreiškimo parapijoje!

GEGUŽĖS 18 d. 10 val. Jo Ekscelencija Arkivyskupas Gintaras Grušas koncelebruos šv. Mišias ir suteiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuoliams. Kviečiame visus ateiti į Apreiškimo bažnyčią ir drauge su Ekscelencija prašyti Viešpaties Palaimos mūsų lietuviškam jaunimui. Po šv. Mišių ruošiamos vaišės ir susitikimas su arkivysk. Grušu. Gausus dalyvavimas parodys, kad lietuviams svarbi sava parapija [... Continue reading: Jo Ekscelencija Vilniaus Arkivyskupas Gintaras Grušas 2014m. GEGUŽĖS 18 DIENĄ lankysis mūsų Niujorko Apreiškimo parapijoje!]

Virginijaus Barkausko vargonų koncertas 2014m. gegužės 4d.

Pradžia: 2014m. gegužės 4d, 4:00 p.m. Adresas: šv. Petro Episkopalų Bažnyčia (St. Peter’s by-the-Sea Episcopal Church), 500 South Country Road, Bay Shore, NY 11706 Telefonas: +1-631-665-0051 x24

2014m. gegužės 4dieną, sekmadienį, 16:00 val. vargonininko Virginijaus Barkausko koncertas. Koncertas įvyks šv. Petro Episkopalų Bažnyčioje (St. Peter’s by-the-Sea Episcopal Church). ši bažnyčia didžiuojasi [... Continue reading: Virginijaus Barkausko vargonų koncertas 2014m. gegužės 4d.]

Motinos Dienos Minėjimas Mount Carmel parapijos salėje 2014m. gegužės 4d.

Kviečiame į Niujorko Maironio Mokyklos Motinos Dienos Minėjimą, kuris įvyks 2014m. gegužės 4d. 11:30 valandą ryto Mount Carmel parapijos salėje.

Minėjimas prasidės tuoj po 10-tos valandos ryto lietuviškų šventų mišių NY Apreiškimo parapijoje. Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika. Bilietus prašome [... Continue reading: Motinos Dienos Minėjimas Mount Carmel parapijos salėje 2014m. gegužės 4d.]