Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Šventų Velykų Prisikėlimo Mišios 2014m. balandžio 20d.

šventų Velykų Prisikėlimo Mišios praėjo įspūdingai. Nuošindžiai dėkojame mišias laikiusiam kunigui Vytautui Volertui. Labai ačiū dr. Algirdui Lukoševičiui, jo vadovaujamiems mišių patarnautojams, ir zakrastijonui Phil Caponegro už patarnavimą šv. Mišių metu. Ačiū skaitytojui Arūnui Tirkšliūnui. Ačiū mūsų chorui ir jo vadovei Astai Barkauskienei už Velykinių apeigų praturtinimą Velykinėmis giesmėmis. Taip pat dėkojame Astai Barkauskienei [... Continue reading: Šventų Velykų Prisikėlimo Mišios 2014m. balandžio 20d.]

VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE – PRISIKĖLIMO Šv. MIŠIOS, 7-tą valandą ryto

BALANDŽIO 20d. (SEKMADIENĮ) 7 valandą ryto – Niujorko Apreiškimo parapija maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeima, artimaisiais bei visais draugais į Velykines Prisikėlimo šv. Mišias. Po šv. Mišių, parapija maloniai kviečia visus užeiti į tradicinius velykinius pusryčius parapijos salėje. Čia galėsite pasidalinti Velykiniais sveikinimais, sumušti margučius, užkąsti ir pasidžiaugti v. Velykomis lietuviškoje [... Continue reading: VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE – PRISIKĖLIMO Šv. MIŠIOS, 7-tą valandą ryto]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 13d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 13d. OSANA DOVYDO SŪNUI! Garbė tam kuris ateina Viešpaties vardu. HOSANNA to the SON of DAVID! Blessed is he who comes in the name of the Lord.

Annunciation Parish Bulletin 2014 [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 13d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 6d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 6d. Jėzau, prisimink mus kai įeisi į savo karalystę! Jesus, remember us when you get into your kingdom!

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. balandžio 6d. – April 6, 2014 Apreiškimo Parapijos [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 6d.]