Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 30d.

Vidos Penikienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 30d. Jėzau, prisimink mus kai įeisi į savo karalystę! Jesus, remember us when you get into your kingdom!

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. kovo 30d. – March 30, 2014 Apreiškimo Parapijos [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 30d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 23d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 23d. KOVO 25 d. – Apreiškimo parapijos titulinė šventė. MARCH 25 – FEAST OF THE ANNUNCIATION

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. kovo 23d. – March 23, 2014 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 23d.]

Niujorko Lietuviai Skautai ir Kaziuko Mugė 2014m. kovo 2-ą dieną

Skautai visus maloniai kvietė gausiai dalyvauti kovo 2 dieną įvykusioje tradicinėje Kaziuko Mugėje vyko tuoj po lietuviškų šv. Mišių Mount Carmel salėje. Mišios buvo atnašaujamos kun. Vytauto Volerto Apreiškimo bažnyčioje 10:00 val.ryto. Skautai dalyvavo uniformuoti ir žygiavo su vėliavų procesija. Mugėje buvo įvairių prekių, rankdarbių, loterijų, vaikams žaidimų, skanūs pietūs, saldumynų stalas, kava ir [... Continue reading: Niujorko Lietuviai Skautai ir Kaziuko Mugė 2014m. kovo 2-ą dieną]

Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke

Niujorko Miesto Lietuvių Bendruomenė, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke, Tautos Fondas ir ALTAS vasario 22-ą dieną Bruklino Mount Carmel salėje surengė pokylį, kuriame paminėjome drauge abi mūsų Lietuvos Nepriklausomybės šventes- Vasario 16-tą ir Kovo 11-tą. Minėjime dalyvavo garbingi svečiai- Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su žmona Dr.Vyte Sarapiniene, Amerikos LB Krašto valdybos [... Continue reading: Lietuvos Nepriklausomybės šventinis pokylis Niujorke]