Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 26d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 26d. Aušros vartų Marija, MELSKI UŽ MUS! OUR LADY OF VILNIUS, PRAY FOR US!

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. sausio 26d. – January 26, 2014 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios Mergelės Marijos [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 26d.]

Vyskupas Kęstutis Kėvalas NY Apreiškimo parapijoje 2014m sausio 19d

Kauno augzilarinio vyskupo Kęstučio Kėvalo apsilankymas Niujorke

Niujorke, sekmadienį sausio 19d. Apreiškimo parapijoje Vyskupas Kęstutis Kėvalas su Kun. V. Volertu koncelebravo v. Mišias. Susirinko pilna bažnyčia išgirsti Vyskupo Kėvalo pamokslo, kuriame su humoru ir meile jis priminė besiklausiantiems, kad esame pašaukti DIevo, pažinti Jį, liudyti Jį ir tobulėti – naudotis mūsų [... Continue reading: Vyskupas Kęstutis Kėvalas NY Apreiškimo parapijoje 2014m sausio 19d]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 19d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 19d. SVEIKINAME J. E. VYSKUPĄ KĘSTUTĮ KĖVALĄ atvykusį su mumis pasimelsti ir pabendrauti.

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. sausio 19d. – January 19, 2014 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 19d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 12d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 12d. Kristaus Krikštas BAPTISM of our LORD

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. sausio 12d. – January 12, 2014 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija

Church of the Annunciation of [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 12d.]

Kviečiame į susitikimą su Vyskupu Kęstučiu Kėvalu 2014m. sausio 19d.

Susitikimas su Kauno Arkivyskupijos Augziliaru Vyskupu Kęstučiu Kėvalu Niujorko Apreiškimo Parapijoje! Sausio 19d, 10 valandą ryto: Jo Ekselencija Vyskupas Kęstutis Kėvalas celebruos šv. Mišias. Kviečiame visus ateiti į NY Apreiškimo bažnyčią ir drauge pasimelsti, kad Dievas laimintų lietuvišką jaunimą ir visą mūsų bendruomenę.

Po šv. Mišių bus vaišės ir susitikimas su vyskupu [... Continue reading: Kviečiame į susitikimą su Vyskupu Kęstučiu Kėvalu 2014m. sausio 19d.]

ŽINIOS – January 2014

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS January, 2014

January 1 Feast of Mary, the Holy Mother of God, HOLY DAY OF OBLIGATION

January 5 Kavine at Parish Lower Hall

January 6 Epiphany (Trys Karaliai)

January 12 Feast of the Baptism of the Lord, Commemoration of the Vilnius TV Tower Massacre at Annunciation [... Continue reading: ŽINIOS – January 2014]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 5d.

Vidos Penikienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 5d. Viešpaties Apsireiškimo Trijų Karalių šventė The Feast of the Epiphany of the Lord

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. sausio 5d. – January 5, 2014 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios Mergelės Marijos [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 5d.]