Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 27d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 27d. Spalio Mėnuo – Marijos Mėnuo Karaliene šv. Rožančiaus, Melski už mus! October is the month of Mary Queen of the Holy Rosary, Pray for us!

Annunciation Parish Bulletin 2013 m. [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 27d.]

ŽINIOS – October 2013 Extra Edition

ŽINIOS – October 2013 Extra Edition

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS

October, 2013 Extra Edition! YEAR OF THE FAITH: LIVE IT! HEAR MASS! CONFESS YOUR SINS! LEARN ABOUT THE LIVES OF THE SAINTS! READ THE BIBLE! READ THE VATICAN II DOCUMENTS! STUDY THE CATECHISM! VOLUNTEER IN YOUR PARISH! HELP THOSE IN [... Continue reading: ŽINIOS – October 2013 Extra Edition]

VĖLINĖS BRUKLYNO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

VĖLINĖS, SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 3d., 10 v.r. – Bruklyno Apreiškimo bažnyčioje, 10:00 val. šv. Mišių metu vyks Vėlinių paminėjimas. Prisiminsime pereitų metų mirusius mūsų parapijos narius, parapijiečių gimines ir artimuosius, uždegdami žvakutes už kiekvieną. Po šv. Mišių parapijos apatinėje salėje bus paruošti užkandžiai ir kava. Mes kviečiame ateiti į salę po Mišių pagerbti ir prisiminti [... Continue reading: VĖLINĖS BRUKLYNO APREIŠKIMO PARAPIJOJE]

Vėlinių paminėjimas Taize tema 2013m. lapkričio 2d.

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 20d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 20d. Spalio Mėnuo – Marijos Mėnuo Karaliene šv. Rožančiaus, Melski už mus! October is the month of Mary Queen of the Holy Rosary, Pray for us!

Annunciation Parish Bulletin 2013 m. [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 20d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 13d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 13d. Spalio Mėnuo – Marijos Mėnuo Karaliene šv. Rožančiaus, Melski už mus! October is the month of Mary Queen of the Holy Rosary, Pray for us!

Annunciation Parish Bulletin 2013 m. [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 13d.]

ŽINIOS – October 2013

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS October, 2013 THE MONTH OF MARY’S ROSARY YEAR OF THE FAITH: LIVE IT! HEAR MASS! CONFESS YOUR SINS! LEARN ABOUT THE LIVES OF THE SAINTS! READ THE BIBLE! READ THE VATICAN II DOCUMENTS! STUDY THE CATECHISM! VOLUNTEER IN YOUR PARISH! HELP THOSE IN NEED! ASK YOUR [... Continue reading: ŽINIOS – October 2013]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 6d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. spalio 6d.