Events/Renginiai

May  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 29d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 29d.

Parapijos piknikas 2013m. rugsėjo 22-ą praėjo su dideliu pasisiekimu!

Parapijos piknikas vykęs sekmadienį, 2013m. rugsėjo 22-ą, praėjo su dideliu pasisiekimu! Nei šeštadieno Atletų kubo / Neringos šventė, nei parapijos piknikas negavo lietaus. Sekmadienį, Po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių, kurias celebravo kun. Vytautas Volertas, susirinkus daug daugiau negu įprastai grupei maldininkų, kun. V. Volertas pašventino naujai atrestauruotą koplytstulpį prie bažnyčios įėjimo ir visiems [... Continue reading: Parapijos piknikas 2013m. rugsėjo 22-ą praėjo su dideliu pasisiekimu!]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 22d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 22d.

Eurobasket 2013 finalai Niujorko Apreiškimo parapijos pikniko metu

Rugsėjo 22d. (sekmadienį) Niujorko Apreiškimo parapija maloniai kviečia Jus atvykti su savo artimaisiais į parapijos tradicinį pikniką, kuris įvyks š.m. rugsėjo 22d., sekmadienį tuoj po 10:00 valandos ryto šv. Mišių. Įėjimas į pikniką per automobilių aikštelės vartus. Planuokite dalyvauti bei kalbinkite draugus ir pažįstamus atvykti į šį tradicinį pikniką.

Bus skanaus šilto maisto (kugelis, [... Continue reading: Eurobasket 2013 finalai Niujorko Apreiškimo parapijos pikniko metu]

Niujorko Lietuvių Festivalis “LithNYC”

Rugsėjo 21 d. 13:00 – 20:00 val. Niujorko Lietuvių Festivalis “LithNYC” NY Apreiškimo parapijos kieme, adresu:

70 Havemeyer Street Brooklyn, NY 11211

LithNYC – New York Lithuanian Festival, kurį rengia NY Atletų Klubas ir Neringos stovykla, Apreiškimo parapijos automobilių aikštelėje. Pelnas skiriamas NY LAK sporto veiklai ir Neringos stovyklai Vermonte. Pradžia 1:00 val. p.p. [... Continue reading: Niujorko Lietuvių Festivalis “LithNYC”]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 15d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 15d.

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 8d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 8d.

ŽINIOS – September 2013

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS September, 2013 YEAR OF THE FAITH: LIVE IT! HEAR MASS! CONFESS YOUR SINS! LEARN ABOUT THE LIVES OF THE SAINTS! READ THE BIBLE! READ THE VATICAN II DOCUMENTS! STUDY THE CATECHISM! VOLUNTEER IN YOUR PARISH! HELP THOSE IN NEED! ASK YOUR FRIENDS TO COME TO MASS! [... Continue reading: ŽINIOS – September 2013]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 1d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 1d. Sveikiname visus Amerikos gyventojus DARBO DIENOS proga. Telaimina ją Dievas! Best wishes to all residents of the USA as we celebrate LABOR DAY. God bless America!

Annunciation Parish Bulletin 2013 [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. rugsėjo 1d.]