Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 28d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 28d. švč. Mergele Marija – melskis už mus! Blessed Virgin Mary – pray for us!

Annunciation Parish Bulletin 2013 m. liepos 28 d. – July 28, 2013 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 28d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 21d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 21d.

Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečio minėjimas Niujorke

2013 metų liepos 14-tą dienų Niujorke paminėjome Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 80-metį. Ryte Lietuvos generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su konsulato darbuotojomis ir vietiniais lietuviais padėjo gėlių prie paminklo skirto Dariui ir Girėnui, esančio Lithuanian Sqaure aikštėje Brooklyn’e.

10-tą valandą ryto sekė lietuviškos šv. mišios už mūsų didvyrius Niujorko Apreiškimo bažnyčioje ir pabendravimas [... Continue reading: Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio 80-mečio minėjimas Niujorke]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 14d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 14d.

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 7d.

Gražinos Janušienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. liepos 7d.

ŽINIOS – July 2013

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS JULY, 2013 YEAR OF THE FAITH: LIVE IT! HEAR MASS! CONFESS YOUR SINS! LEARN ABOUT THE LIVES OF THE SAINTS! READ THE BIBLE! READ THE VATICAN II DOCUMENTS! STUDY THE CATECHISM! VOLUNTEER IN YOUR PARISH! HELP THOSE IN NEED! ASK YOUR FRIENDS TO COME TO MASS! [... Continue reading: ŽINIOS – July 2013]