Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 23d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 23d.

Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas Niujorke

Naujoji JAV Lietuvių Bendruomenės NIUJORKO MIESTO APYLINKĖ, atsiradusi susijungus dviems- Brooklyn-Queens ir Manhattan apylinkėms į vieną bendrą, pakvietė visus Niujorko lietuvius ir svečius į pirmąjį renginį. 2013-tųjų metų birželio 16-tą paminėjome Gedulo ir Vilties Dieną, skirtą prisiminti žiauriesiems pokario trėmimams į Sibirą. Kunigas Vytautas Volertas Niujorko Apreiškimo bažnyčioje ryte laikė mišias, o po jų [... Continue reading: Gedulo ir Vilties Dienos minėjimas Niujorke]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 16d.

Vidos Penikienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 16d. Birželis- švenčiausios Jėzaus širdies mėnuo. June – Dedicated to the Sacred Heart of Jesus.

Annunciation Parish Bulletin 2013 m. birželio 16 d. – June 16, 2013 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 16d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 9d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 9d.

ŽINIOS – June 2013

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS JUNE, 2013 YEAR OF THE FAITH: LIVE IT! HEAR MASS! CONFESS YOUR SINS! LEARN ABOUT THE LIVES OF THE SAINTS! READ THE BIBLE! READ THE VATICAN II DOCUMENTS! STUDY THE CATECHISM! VOLUNTEER IN YOUR PARISH! HELP THOSE IN NEED! ASK YOUR FRIENDS TO COME TO MASS! [... Continue reading: ŽINIOS – June 2013]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 2d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. birželio 2d.