Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 26d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 26d.

NY Ateitininkai remontuoja Apreiškimo parapijos koplytstulpį 2013

Dr. Algirdas Lukoševičius, padedant Phil Caponegro ir Gediminui Sprindžiui, suorganizavo projektą drauge su Niujorko ateitininkais atnaujinti NY Apreiškimo bažnyčios koplytstulpį.

Pažvelkite į gegužės 18-tą dieną vykusios talkos akimirkas, paspausdami čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

[... Continue reading: NY Ateitininkai remontuoja Apreiškimo parapijos koplytstulpį 2013]

Maironio mokyklos mokslo metų baigimo šventė Niujorko Apreiškimo parapijoje 2013 m. gegužės 18 d.

2013 m. gegužės 18 d. Niujorko Apreiškimo parapijoje vyko Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo šventė, kurios metu buvo perskaitytas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėkos žodis ilgametei Niujorko lituanistinės mokyklos direktorei Faustinai inkūnienei. “Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų nenuilstamą darbą ir už visas pastangas išsaugant lietuvybę užsienyje. Tik Jūsų nesavanaudiškų [... Continue reading: Maironio mokyklos mokslo metų baigimo šventė Niujorko Apreiškimo parapijoje 2013 m. gegužės 18 d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 19d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 19d.

Niujorko Skautai tvarko Apreiškimo parapijos kiemą 2013m. gegužės 11d.

Nuotraukos iš NY Lietuvių Skautų tunto veiklos. Tvarkome Apreiškimo parapijos kiemą 2013m. gegužės 11d. Skautai perkėlė plytas i šoninį kiemą, su grėbliais ir kastuvais paruošė kiemą sodinimui, ir pasodino naujas hortensijas (hydrangeas). Dar turėjome garbingą svečią: žinomą Lietuvos krepšininką Gilvydą Birutą, kuris irgi prisidėjo prie talkos.

Pažvelkite į gegužės 11-tą dieną vykusios skautų talkos [... Continue reading: Niujorko Skautai tvarko Apreiškimo parapijos kiemą 2013m. gegužės 11d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 12d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 12d. Sveikiname su Motinos Diena! Happy Mothers Day!

Annunciation Parish Bulletin 2013 m. gegužės 12 d. – May 12, 2013 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija Church of the [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 12d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 5d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 5d. TIKĖJIMO METAI- Stiprinkime tikėjimą! YEAR of Our FAITH- Increase your faith!

Annunciation Parish Bulletin 2013 m. gegužės 5 d. – May 5, 2013 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. gegužės 5d.]

Kviečiame į NY Apreiškimo parapijos Pirmąją Komuniją 2013m. gegužės 19 dieną

Visus visus, didelius ir mažus, kviečiame į nuostabią NY Apreiškimo parapijos Pirmosios Komunijos šventę, kuri įvyks 2013 metų gegužės 19 dieną Niujorko Apreiškimo bažnyčioje per 10-tos valandos ryto šv. Mišias. Milda Chacar-Palubinskas šiemet paruošė 9 vaikučius priimti Pirmąją Komuniją. Po mišių bus vaišės parapijos salėje. Ateikite, pasveikinkite Komuniją priėmusius vaikučius ir jų tėvelius, drauge [... Continue reading: Kviečiame į NY Apreiškimo parapijos Pirmąją Komuniją 2013m. gegužės 19 dieną]

ŽINIOS – May 2013

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS MAY, 2013 YEAR OF THE FAITH: LIVE IT! HEAR MASS! CONFESS YOUR SINS! LEARN ABOUT THE LIVES OF THE SAINTS! READ THE BIBLE! READ THE VATICAN II DOCUMENTS! STUDY THE CATECHISM! VOLUNTEER IN YOUR PARISH! HELP THOSE IN NEED! ASK YOUR FRIENDS TO COME TO MASS! [... Continue reading: ŽINIOS – May 2013]

Motinos Dienos Niujorke šventinės akimirkos

Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos iniciatyva 2013 metų balandžio 28 dieną, sekmadienį, po šv. mišių Niujorko Apsireiškimo parapijoje buvo surengta Motinos Dienos šventė. Mount Carmel parapijos salėje susirinko arti šimto Niujorko lietuvių – daug vaikučių su tėveliais ir kitų tautiečių, nusprendusių gražią sekmadieno popietę praleisti drauge. Renginį pradėjo ir vedė Maironio mokyklos direktorė Faustina [... Continue reading: Motinos Dienos Niujorke šventinės akimirkos]