Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. balandžio 28d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. balandžio 28d.

Motinos Dienos Šventė 2013m. balandžio 28d.

Maloniai kviečiameį Niujorko Maironio Mokyklos Motinos Dienos šventę, kuri įvyks 2013 balandžio 28d. 11:30 val.

Mount Carmel parapijos žemutinėje salėje- kampas Havemeyer Str. ir North 8th Str., Brooklyn, NY

Minėjimas prasidės tuoj po 10:00 val. ryto šv. lietuviškų mišių Apreiškimo parapijoje. Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia gardžius [... Continue reading: Motinos Dienos Šventė 2013m. balandžio 28d.]

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas 2013 metų balandžio 21 dieną

JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas įvyko 2013 metų balandžio 21 dieną tuoj po rytmetinių pamaldų Niujorko Apreiškimo bažnyčioje. Dalyviai rinkosi i parapijos salę, kur dar pieš susirinkimą galėjo lengvai užkąsti. Susirinkimą pradėjo ir vedė apylinkės pirmininkė Rasa Savičiūtė-Sprindys. Visų pirma buvusiai ilgametei Brooklyn-Queens apylinkės pirmininkei Vidai Jankauskienei buvo padėkota už pasiaukojamą darbą [... Continue reading: JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas 2013 metų balandžio 21 dieną]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. balandžio 21d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. balandžio 21d.

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. balandžio 14d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. balandžio 14d.

Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės koncertas NY Apreiškimo bažnyčioje 2013m balandžio 6d.

JAV lietuvių bendruomenės Manhattan’o apylinkė 2013 metų balandžio 6 vakarą surengė Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės autorinį koncertą, kuris įvyko NY Apreiškimo bažnyčioje.

Vytautas V. Landsbergis- režisierius, dainininkas, rašytojas- pagrojo gitara ir padainavo ne tik savo kūrybos, bet ir keletą lietuvių liaudies dainų. Prieš kiekvieną dainą, autorius trumpai apibūdindavo ją, papasakodams trumpą su [... Continue reading: Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės koncertas NY Apreiškimo bažnyčioje 2013m balandžio 6d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. balandžio 7d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. balandžio 7d.

ŽINIOS – April 2013

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ŽINIOS APRIL, 2013 YEAR OF THE FAITH: LIVE IT! HEAR MASS! CONFESS YOUR SINS! LEARN ABOUT THE LIVES OF THE SAINTS! READ THE BIBLE! READ THE VATICAN II DOCUMENTS! STUDY THE CATECHISM! VOLUNTEER IN YOUR PARISH! HELP THOSE IN NEED! ASK YOUR FRIENDS TO COME TO MASS! [... Continue reading: ŽINIOS – April 2013]

Šv. Velykos NY Apreiškimo bažnyčioje 2013m kovo 31d.

v. Velykų Prisikėlimo mišios NY Apreiškimo bažnyčioje buvo atnašaujamos kun. Vytauto Volerto 2013 metų kovo 31-ą dieną 7-tą valandą ryto. Mišioms pasibaigus, visi jų dalyviai sugūžėjo į parapijos salę vieni kitus pasveikinti su šia nuostabia švente, susidaužti po margutį, ir papusryčiauti parapijiečių suneštais skaniais užkandžiais.

Paspauskite čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos- [... Continue reading: Šv. Velykos NY Apreiškimo bažnyčioje 2013m kovo 31d.]