Events/Renginiai

April  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Archives

2013 N.Y. Lietuvių Skautų Kaziuko Mugė

N.Y. Neringos/Tauro tunto Skautų Kaziuko Mugė įvyks sekmadienį, kovo 3-čią dieną. Mugės atidarymas tuoj po 10 val. ryto šv. mišių NY Apreiškimo Parapijoje, Brooklyne.

Bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211. (Kampas Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street).

Kaziuko Mugė vyks Our Lady of Mount Carmel parapijos salėje, 3 kvartalai šiauriau nuo [... Continue reading: 2013 N.Y. Lietuvių Skautų Kaziuko Mugė]

2013 New York Lithuanian scouts St. Casimir Festival

The yearly New York Lithuanian scouts St. Casimir festival will take place on Sunday, March 3rd, following the 10 AM Mass at the Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary.

Church address: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (Corner of Metropolitan Ave and Havemeyer St).

The St. Casimir festival will [... Continue reading: 2013 New York Lithuanian scouts St. Casimir Festival]

New York celebrates the 95th Anniversary of Lithuanian Independence (February 16, 1918)

The 2013 celebration of Lithuanian Independence Day (Vasario 16) took place on February 16 and 17, 2013. The Joint Committee, consisting of the 2013 Joint Committee chairman, Laima Sileikyte-Hood (president of the Lithuanian National Foundation), Ramute Zukaite (chairman of the New York District Council of the Lithuanian American Community) and Salvijus Kungys (president of [... Continue reading: New York celebrates the 95th Anniversary of Lithuanian Independence (February 16, 1918)]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. vasario 24d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. vasario 24d.

Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.

2013 m. Vasario 16-tosios vakarą Tautos fondas, JAV LB New York apygarda, New York ALT’o skyrius, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke pakvietė visus niujorkiečius ir miesto svečius dalyvauti Lietuvos valstybės Atkūrimo dienos šventėje, kuri vyko Our Lady of Mount Carmel parapijos viršutinėje salėje. Renginį vedė Tautos Fondo Valdybos pirmininkė Laima ileikyte-Hood. Lietuvos Generalinis [... Continue reading: Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. vasario 17d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. vasario 17d.

Lietuvos Valstybės Atkūrimo Dienos Šventė – Vasario 16-toji

2013 m. vasario 16 d. 7 val. vakaro

Tautos Fondas, JAV Lietuvių Bendruomenės Niujorko apygarda Niujorko ALTo skyrius Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Niujorke

Maloniai kviečia Jus dalyvauti

Lietuvos Valstybės Atkūrimo Dienos šventėje

2013 m. vasario 16 d., šeštadienį, 7:00 val.

Our Lady [... Continue reading: Lietuvos Valstybės Atkūrimo Dienos Šventė – Vasario 16-toji]

Lithuania’s Independence Day Celebration

February 16, 2013 at 7 PM

Lithuanian National Foundation, Lithuanian-American Community New York Chapter, ALTas New York Chapter and Consulate General of the Republic of Lithuania in New York

Cordially invites you to attend

Lithuania’s Independence Day Celebration

Saturday, February 16, 2013 at 7:00 [... Continue reading: Lithuania’s Independence Day Celebration]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. vasario 10d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. vasario 10d.

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. vasario 3d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2013 m. vasario 3d.