Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Kūčių šventės nuotraukos

2012m. gruodžio 16d.

NY Apreiškimo parapija, Niujorko lituanistinė mokykla, Niujorko LSS skautai surengė Kūčias Mount Carmel parapijos salėje 2012 metų gruodžio 16-tą dieną. ventė prasidėjo šv. Mišiomis NY Apreiškimo bažnyčioje, o po to visi ėjo i netoliese esančią Mount Carmel parapijos salę. Kūčios praėjo labai sėkmingai- jose dalyvavo virš 300 žmonių. Susirinkusiuosius pasveikino [... Continue reading: Kūčių šventės nuotraukos]

APREIŠKIMO PARAPIJOS BERNELIŲ MIŠIOS

Niujorkiečiai ruošiasi šv. Kalėdoms! Apreiškimo parapijos Bernelių Mišios gruodžio 24-tą dieną 10-tą valandą vakaro

GRUODŽIO 24d. – Bernelių Mišios: Bruklino Apreiškimo parapija maloniai kviečia Jus atvykti su savo artimaisiais į Bernelių Mišias gruodžio 24 d. šv. Mišios prasideda 10 val. vakaro. Po šv. Mišių, bus proga užeiti į parapijos salę, pabendrauti prie kavos ir [... Continue reading: APREIŠKIMO PARAPIJOS BERNELIŲ MIŠIOS]

Kvietimas į Kūčias

Gruodžio 16-tą dieną tuojau po 10:00 val. ryto lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, prašome atvykti 11 val į Mt. Carmel bažnyčios salę adresu:

Havemeyer Str. kampas ir North 8th Str., Brooklyn NY 11211

Netoli “L” ir “G” traukinių stotelių: Lorimer Str. ir Metropolitan Ave.

Programoje: Lėlių vaidinimas pagal L. Jakimavičiaus istoriją „Katinėlis ir gaidelis [... Continue reading: Kvietimas į Kūčias]

NY Apreiškimo Šiaudinukų gaminimo pamokėlės 2012-aisias

Po mišių 2012 m. gruodžio 2 dieną, visi norintys buvo kviečiami i NY Apreiškimo parapijos salę pasimokinti unikalaus Kalėdinių eglučių papuošalų- šiaudinukų gamybos meno. Vaikučius mokino Liaudies Meno Instiuto Niujorko skyriaus narės Asta Bublienė, Rasa Sprindys ir Pat Sidas.

Žemiau- keletas nuotraukų iš šiaudinukų gamybos pamokėlės:

Nuotraukoje: vaikai daro [... Continue reading: NY Apreiškimo Šiaudinukų gaminimo pamokėlės 2012-aisias]

Annunciation-NY Annual Straw Ornament Workshop 2012

The Annual Straw Ornament Workshop was held at Annunciation parish hall after both Masses on December 2, 2012. Thanks to Lithuanian Folk Art Institute, NY Chapter members Asta Bublienė, Rasa Sprindys, and Pat Sidas, who demonstrated this unique Christmas art.

Please see below a few photos from this workshop:

Continue reading: Annunciation-NY Annual Straw Ornament Workshop 2012]

ŽINIOS – December 2012

Welcome to Apreiskimo Parapijos

English Language Bulletin ZINIOS

December, 2012

YEAR OF THE FAITH

The Year of the Faith has begun. It is our duty as Catholics to know, live, and exemplify the Holy Faith, with which we were blessed at our baptism, every [... Continue reading: ŽINIOS – December 2012]