Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Birželio 23 d. JONINĖS – Centrinės NJ LB renginys

Visus, visus, visus!

Kviečiame į vasaros šventę “Kur bėga ešupė, kur Nemunas teka”,

vyksiančią š.m. birželio 23 d. Estų Namuose,

4 Cross & Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527

PROGRAMOJE:

4:00 v.v. – Mugė

5:00 v.v. – “Lietuva brangi” [... Continue reading: Birželio 23 d. JONINĖS – Centrinės NJ LB renginys]

Brolis Gediminas Numgaudis, Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

Br. Gediminas Numgaudis

NY Apreiškimo Bažnyčioje (259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211)

Birželio 10 d., sekmadienį 10 val. v. Mišiose

i sekmadienį, birželio 10 d į Niujorką atvyksta brolis Gediminas Numgaudis. Jis yra kunigas, vienuolis pranciškonas, garsus pamokslininkas, šviesios dvasios žmogus. Svečias [... Continue reading: Brolis Gediminas Numgaudis, Gedulo ir Vilties dienos minėjimas]

ŽINIOS – JUNE 2012

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ZINIOS

JUNE, 2012

YEAR OF BLESSED ARCHBISHOP JURGIS MATULAITIS, MIC

(Palaimintasis Jurgis Matulaitis-Matulevicius 1871-1927 Malda (Prayer) Palaimintasis arkivyskupe Jurgi. Nekaltai Pradetusios Svenciausios Mergeles Marijos myletojau ir istikimas Baznycios sunau, ismelsk mums dorybiu ir jegu bei ryzto uoliai darbuotis Baznyciai, [... Continue reading: ŽINIOS – JUNE 2012]