Events/Renginiai

June  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Archives

Ateikite į susitikimą su Jo Ekselencija vyskupu Gintaru Grušu!

Sekmadienį, 2012m. birželio 3d., Apreiškimo parapijoje lankysis Jo Ekselencija vyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės ordinaras ir Lietuvos ateitininkų dvasios vadas, ir iškilmingai celebruos 10:00 val. ryto v. Mišias, Niujorko ateitininkų metinės šeimos šventės proga.

eimos šventės programa, kurioje dalyvaus vyskupas Grušas, vyks parapijos salėje po v Mišių. Įėjimas nemokamai. Bus [... Continue reading: Ateikite į susitikimą su Jo Ekselencija vyskupu Gintaru Grušu!]

Come to a meeting with His Excellency Bishop Gintaras Grusas!

Sunday June 3rd, His Excellency Bishop Gintaras Grusas, chaplain to the Lithuanian Army and Spiritual head of the Lithuanian Catholic Association “Ateitis” (1911-present), is visiting Annunciation parish to celebrate high Mass at 10:00 for the yearly family fair hosted by the NY chapter of “Ateitis”.

The family fair program featuring the bishop will [... Continue reading: Come to a meeting with His Excellency Bishop Gintaras Grusas!]

ŽINIOS – MAY 2012

Welcome to Apreiskimo Parapijos English Language Bulletin ZINIOS

MAY, 2012

YEAR OF BLESSED ARCHBISHOP JURGIS MATULAITIS, MIC

(Palaimintasis Jurgis Matulaitis-Matulevicius 1871-1927 Malda (Prayer) Palaimintasis arkivyskupe Jurgi. Nekaltai Pradetusios Svenciausios Mergeles Marijos myletojau ir istikimas Baznycios sunau, ismelsk mums dorybiu ir jegu bei ryzto uoliai darbuotis Baznyciai, [... Continue reading: ŽINIOS – MAY 2012]