Events/Renginiai

May  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 25d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. kovo 25d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS JURGI MATULAITI, MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. kovo 25d. – March 25, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the Blessed Virgin [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 25d.]

Gavėnios dvasinio atsinaujinimo dienos (kovo 24-26 d) Niujorko Apreiškimo bažnyčioje

Gavėnios dvasinio atsinaujinimo dienomis iš Kauno į Niujorką atvyksta katalikų bendruomenės “Gyvieji Akmenys” keturi nariai- Rūta ir Antanas alaševičiai, bei Augis ir Birutė Markauskai. “Gyvieji Akmenys” yra bendrija, kurios misija – tarnauti Katalikų Bažnyčios dvasiniam atsinaujinimui ir naujajai evangelizacijai. Jie savo atliekamomis giesmėmis, maldomis ir liudijimais padės mums geriau pasiruošti v.Velykų šventei.

[... Continue reading: Gavėnios dvasinio atsinaujinimo dienos (kovo 24-26 d) Niujorko Apreiškimo bažnyčioje]

JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės 2012-ųjų metinis susirinkimas

2012m. kovo 18 d.

2011 metų kovo 18 dieną, tuojau po lietuviškų 10:00 val. ryto Mišių Niujorko v. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos apatinėje salėje įvyko JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas. Tai buvo gera proga susitikti su draugais bei pažįstamais, pabendrauti, paklausyti pranešimų, pateikti pasiūlymų, balsuoti už valdybą ir t.t. Visi vietiniai Niujorko [... Continue reading: JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės 2012-ųjų metinis susirinkimas]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 18d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. kovo 18d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS JURGI MATULAITI, MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. kovo 18d. – March 18, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the Blessed Virgin [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 18d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 11d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. kovo 11d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

SVEIKINAME VISUS SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA – KOVO 11-tąja

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. kovo 11d. – March 11, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. kovo 11d.]

ŽINIOS – MARCH 2012

If you want to receive ŽINIOS Bulletin by email, please sign up at the SUBSCRIPTION page.

Welcome to NY Apreiškimo Parapijos English Language Bulletin “ŽINIOS”

YEAR OF BLESSED ARCHBISHOP JURGIS MATULAITIS, MIC (Thanks to Joe Kulp for the reminder that Blessed Jurgis was a Marian Father……)

Palaimintasis Jurgis Matulaitis-Matulevicius 1871-1927 Malda (Prayer)

Palaimintasis [... Continue reading: ŽINIOS – MARCH 2012]