Events/Renginiai

May  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 29d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. sausio 29d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPE JURGI MATULAITI, MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. sausio 29d. – January 29, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the Blessed [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 29d.]

Užgavėnės Centriniame Niudžersyje 2012m. vasario 25d.

Visus, visus, visus veltiniuotus, vyžuotus, batuotus ir ratuotus

Vasario 25d. 3 val.

Centrinio NJ lietuviai ir tautinių šokių kolektyvas “Viesulas” kviečia į

Estų Namus 4 Cross & Veterans Hwy., Jackson NJ 08527

Vasario 16-tą pažymėti ir Užgavėnių šventėn skubėti!

Už įėjimą [... Continue reading: Užgavėnės Centriniame Niudžersyje 2012m. vasario 25d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 22d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. sausio 22d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

PALAIMINTASIS ARKIVYSKUPE JURGI MATULAITI, MELSKIS UŽ MUS!

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. sausio 22d. – January 22, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the Blessed [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 22d.]

ŽINIOS EXTRA! – JANUARY 2012

If you want to receive ŽINIOS Bulletin by email, please sign up at the SUBSCRIPTION page.

Welcome to NY Apreiškimo Parapijos English Language Bulletin “ŽINIOS” January 2012 EXTRA Edition!

This coming Sunday (January 22) Annunciation will be blessed with a visit by the brother of parishioner Jurate Zukauskas, Father Kestutas Kevalas, who is [... Continue reading: ŽINIOS EXTRA! – JANUARY 2012]

Celebración de la Epifanía 2012

The three young “kings”: Sabier Garcia Marlon Garcia Israel Delarosa

La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 2011

Garbingi svečiai NY Apreiškimo bažnyčioje 2012m sausio 22d

2012 m. sausio 22 d.

Skelbimą PDF formate su svečių nuotraukomis galite skaityti paspaudę čia.

Apreiškimo parapija sulaukia garbingų svečių, kurie aukos ventas Mišias:

- Kunigas Kęstutis Kėvalas Teologijos Mokslų daktaras, Marijos Radijo Direktorius, Vytauto Didžiojo Universiteto Dėstytojas

- Jėzuitas Lukas Laniauskas, SJ Dabar dirbantis St. John’s Jėzuitų gimnazijoje, kur yra teologijos fakulteto [... Continue reading: Garbingi svečiai NY Apreiškimo bažnyčioje 2012m sausio 22d]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 15d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. sausio 15d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

2012 METAI LIETUVOS VYSKUPŲ PASKIRTI PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAIS

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. sausio 15d. – January 15, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 15d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 8d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2012 m. sausio 8d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

2012 METAI LIETUVOS VYSKUPŲ PASKIRTI PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAIS

Annunciation Parish Bulletin 2012 m. sausio 8d. – January 8, 2012 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2012 m. sausio 8d.]

Sausio 13-osios minėjimas NY Apreiškimo Bažnyčioje

2012m. sausio 15 d.

Sausio 15 d. paminėsime Sausio 13-tosios aukas. Per 10-tos valandos ryto mišias NY Apreiškimo Bažnyčioje bus nešamos žvakutės jų atminimui ir po to trumpa programėlė salėje. Negalime to įvykio niekad pamiršti!