Events/Renginiai

April  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Archives

Kūčių Mt. Carmel salėje 2011m. gruodžio 18d. nuotraukų albumas

2011m. gruodžio 18d.

Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos, Skautų, ir Apreiškimo parapijos tradicinės Kūčios surengtos Mount Carmel parapijos salėje po 10:00 val. lietuviškų šv. Mišių Apreiškimo bažnyčioje praėjo su didžiuliu pasisekimu. Susirinko virš 250 žmonių. Programoje buvo kalėdinės žvakės įnešimas ir skautų pasveikinimas, Generalinio konsulo Niujorke Valdemaro Sarapino bei Niujorko lietuviškų organizacijų sveikinimai. Po jų [... Continue reading: Kūčių Mt. Carmel salėje 2011m. gruodžio 18d. nuotraukų albumas]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 18d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. gruodžio 18d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

Baigiasi ADVENTAS – MALDOS ir LAUKIMO LAIKOTARPIS Advent – a time for prayer and anticipation

Annunciation Parish Bulletin 2011 m. gruodžio 18d. – December 18, 2011 Apreiškimo Parapijos [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 18d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 11d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. gruodžio 11d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

ADVENTAS – MALDOS ir LAUKIMO LAIKOTARPIS Advent – a time for prayer and anticipation

Annunciation Parish Bulletin 2011 m. gruodžio 11d. – December 11, 2011 Apreiškimo Parapijos Biuletenis [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 11d.]

Vakarinės BERNELIŲ MIŠIOS

2011m. gruodžio 24 d., 10:00 VAL. VAKARO

BERNELIŲ šv. Mišios prasideda 10 val. vakaro. Po šv. Mišių, bus proga užeiti į parapijos salę, pabendrauti prie kavos ir užkandžių, pasidalinti Kalėdiniais sveikinimais.

Bažnyčios adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211.

iame paveikslėlyje matyti NY Apreiškimo bažnyčia ir parapijos salės vieta:

Google žemėlapyje:

[... Continue reading: Vakarinės BERNELIŲ MIŠIOS]

Kūčios

2011m. gruodžio 18 d., 11:00 val. ryto

Po 10 v.r. šv. Mišių, NY Maironio mokykla, Apreiškimo parapija ir NY skautai kviečia visus į tradicinę Kūčių šventę. Po Maironio mokyklos programėlės, bus lietuviškos Kūčių vaišės, Kalėdinės giesmės ir Kalėdų Senelis.

Bažnyčios adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211. Po gruodžio 18d. Mišių Apreiškimo bažnyčioje, [... Continue reading: Kūčios]

Pokalbis apie Advento reikšmę krikščioniškame gyvenime

2011m. gruodžio 11 d., 11:00 val. ryto

Žymi religijos mokslų akademikė, bostonietė dr. Aldona Lingertaitienė apsilankys NY Apreiškimo parapijoje gruodžio 11 d. ir pasidalins mintimis apie Advento reikšmę krikščioniškame gyvenime. Visi mielai kviečiami ateiti ir pasiklausyti šios talentingos moters pokalbio NY Apreiškimo parapijos salėje, tuojau po 10:00 val. lietuviškų Mišių.

Bažnyčios adresas: 259 North [... Continue reading: Pokalbis apie Advento reikšmę krikščioniškame gyvenime]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 4d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. gruodžio 4d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

ADVENTAS – MALDOS ir LAUKIMO LAIKOTARPIS Advent – a time for prayer and anticipation

Annunciation Parish Bulletin 2011 m. gruodžio 4d. – December 4, 2011 Apreiškimo Parapijos Biuletenis [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. gruodžio 4d.]

ŽINIOS – December 2011

If you want to receive ŽINIOS Bulletin by email, please sign up at the SUBSCRIPTION page.

Welcome to NY Apreiškimo Parapijos English Language Bulletin “ŽINIOS”

YEAR OF THE DIVINE MERCY

Jesus said: „Speak to the world about my Mercy; let all mankind recognize My my unfathomable mercy.“ Let us come to KNOW Christ, [... Continue reading: ŽINIOS – December 2011]