Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Susitikimas su Lietuvos Užsienio Reikalų Ministru A. Ažubaliu

2011m. rugsėjo 25 d.

Po lietuviškų mišių Niujorko vč. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčioje, parapijos salėje įvyko lietuvių susitikimas su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu. JAV gyvenantiems tautiečiams ministras padėkojo už ilgametę aktyvią veiklą puoselėjant lietuvybę Amerikoje. Ministras papasakojo apie Lietuvos užsienio politiką, Jungtinėse Tautose vykusius susitikimus ir pokalbius su kitų šalių [... Continue reading: Susitikimas su Lietuvos Užsienio Reikalų Ministru A. Ažubaliu]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. rugsėjo 25d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. rugsėjo 25d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

ILUVOS MARIJA, MELSKIS UŽ MUS OUR LADY of ILUVA, PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin 2011 m. rugsėjo 25d. – September 25, 2011 Apreiškimo Parapijos Biuletenis [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. rugsėjo 25d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. rugsėjo 11d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. rugsėjo 11d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

ILUVOS MARIJA, MELSKIS UŽ MUS OUR LADY of ILUVA, PRAY FOR US

Annunciation Parish Bulletin 2011 m. rugsėjo 11d. – September 11, 2011 Apreiškimo Parapijos Biuletenis [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. rugsėjo 11d.]

Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas – The traditional Annunciation parish picnic

September 18, 2011 from 10 AM to 5 PM

Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas – The traditional Annunciation parish picnic

Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas rengiamas 2011 m. rugsejo 18d. parapijos apatinėje salėje ir mašinų stovėjimo aikštelėje. Pradžioje, 10:00 val. ryto vyks lietuviškos Mišiomis, o po jų – visi maloniai kviečiami į parapijos salę tolesnei šventei. [... Continue reading: Apreiškimo parapijos tradicinis piknikas – The traditional Annunciation parish picnic]

Niujorko lietuvių šventė rugsėjo 17 dieną

2011 m rugsėjo 17 d.

Rugsėjo 17 d, NEW YORKO lietuvių šventė/piknikas, Apreiškimo parapijos kiemelyje – N 5th St. Brooklyne. Pikniką/šventę organizuoja NY Atletų klubas ir pelnas bus pasidalinamas tarp klubo bei NERINGOS stovyklos. Įėjimas per vartus kurie bus atidaryti nuo 12:00 val. vidudienio. Iki 4:00 val. p.p bus ir užsiėmimai pritaikyti mokyklinio amžiaus [... Continue reading: Niujorko lietuvių šventė rugsėjo 17 dieną]

Ten year commemoration of September 11

September 11, 2011

Parish of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary will have Commemoration of the Attack on the World Trade Center 10 years ago- on September 11, 2001.

Procession from the Church will start at 11:00 AM. Please read full event schedule here.

ŽINIOS – September 2011

If you want to receive ŽINIOS Bulletin by email, please sign up at the SUBSCRIPTION page.

Welcome to NY Apreiškimo Parapijos English Language Bulletin “ŽINIOS”

YEAR OF THE DIVINE MERCY

October is the Month of the Holy Rosary

Jesus said: “Speak to the world about my Mercy; let all mankind recognize My my [... Continue reading: ŽINIOS – September 2011]