Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Verbų Sekmadienio NY Apreiškimo bažnyčioje 2011m balandžio 17d Albumas

2011m. balandžio 17 d.

2011 metų balandžio 17 dieną Apreiškimo parapijos bažnyčioje pamaldos prasidėjo pusvalandžiu anksčiau nei įprastai, nes kunigas Vytautas Volertas pradėjo jas Kryžiaus Keliais. Nuotraukų albumo pradžioje, pamatysite visas NY Apreiškimo bažnyčios meniškai nutapytas 14 Kryžiaus Kelio stotis. Pažiūrėkite Verbų Sekmadienio NY Apreiškimo bažnyčioje nuotraukų internetinį albumą paspausdami čia, arba ant žemiau [... Continue reading: Verbų Sekmadienio NY Apreiškimo bažnyčioje 2011m balandžio 17d Albumas]

Palm Sunday Mass at NY Annunciation 2011 Photo Album

April 17, 2011

You can see all 14 beautifully made Stations of the Cross in the Palm Sunday Photo album.

To see photos of Palm Sunday at our NY Annunciation Church please click here, or on the photo below.

Photos by Arūnas [... Continue reading: Palm Sunday Mass at NY Annunciation 2011 Photo Album]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. balandžio 17d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. balandžio 17. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

VERBŲ SEKMADIENIS / PALM SUNDAY Osana Dovydo Sūnui!

Annunciation Parish Bulletin 2011 m. balandžio 17. – April 17, 2011 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. balandžio 17d.]

Kvietimas į Verbų sekmadienį, margučių dažymo popietę

Pradžia: 2011m. balandžio 17d, 9:30 val ryte

2011 m. balandžio 17 dieną, ryte prieš šv. Mišias Apreiškimo bažnyčioje bus einami kryžiaus keliai (viskas pravedama lietuviškai). Pradžia 9:30 val. ryto, todėl norinčių juos eiti, labai prašome nevėluoti, nes kunigas Vytautas Volertas turi laiku užbaigti kad nevėluoti pradėti Verbų sekmadienio šv. Mišias, kuriose yra ilga [... Continue reading: Kvietimas į Verbų sekmadienį, margučių dažymo popietę]

Verbų darymo NY Apreiškimo salėje 2011m balandžio 10d Albumas

2011m. balandžio 10 d.

2011 metų balandžio 10 dieną Apreiškimo parapijos apatinėje salėje Pat Sidas ir Laurynas Vismanas surengė verbų gaminimo popietę. Visi norintys galėjo pasidaryti gražias meniškas Verbas. Įdomesnius momentus įamžino fotografas Algis Norvila. Pažiūrėkite jo nuotraukų internetinį albumą paspausdami čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

Nuotraukos: Algio [... Continue reading: Verbų darymo NY Apreiškimo salėje 2011m balandžio 10d Albumas]

Annunciation Parish VERBOS Workshop 2011 Photo Album

April 10, 2011

Annunciation Parish and the Lithuanian Folk Art Institute, New York Chapter, provided a workshop in making the traditional VERBOS on Sunday, April 10, at Kavine. Lithuanian people carry the VERBOS in the Palm Sunday procession and then often bring them to the cemetery to mark the graves of loved ones.

To [... Continue reading: Annunciation Parish VERBOS Workshop 2011 Photo Album]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. balandžio 10d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. balandžio 10d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

DIEVO GAILESTINGUMO METAI

Annunciation Parish Bulletin 2011 m. balandžio 10d. – April 10, 2011 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary

259 N [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. balandžio 10d.]

JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės 2011-ųjų metinis susirinkimas

2011m. balandžio 3 d.

Pažiūrėti pilną susirinkimo nuotraukų albumą galima paspaudus čia, arba ant bet kurios iš žemiau esančių nuotraukų.

2011 metų balandžio 3 dieną, tuojau po lietuviškų 10:00 val. Mišių Apreiškimo parapijos apatinėje salėje įvyko JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas. Tai buvo gera proga susitikti su draugais bei pažįstamais, pabendrauti, paklausyti pranešimų, [... Continue reading: JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės 2011-ųjų metinis susirinkimas]

ŽINIOS – April 2011

If you want to receive ŽINIOS Bulletin by email, please sign up at the SUBSCRIPTION page.

Welcome to Apreiškimo Parapijos English Language Bulletin

APRIL, 2011

YEAR OF THE DIVINE MERCY

April 3 – Fourth Sunday in Lent, Laetare Sunday – Annual Meeting, Brooklyn-Queens Chapter Following 10:00 AM of the Lithuanian American Community Mass, [... Continue reading: ŽINIOS – April 2011]

JAV LB 2011m. Brooklyn-Queens Apylinkės Metinio Susirinkimo Albumas

2011m. balandžio 3 d.

Straipsnį apie šį renginį galite paskaityti paspaudę čia.

Iš 2011 metų balandžio 3 dieną Apreiškimo Apreiškimo parapijos apatinėje salėje įvyko JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinio susirinkimo nuotraukų padariau internetinį albumą, kurį galima pažiūrėti paspaudus čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

Nuotraukos: Arūno Tirkšliūno ir Kazimiero [... Continue reading: JAV LB 2011m. Brooklyn-Queens Apylinkės Metinio Susirinkimo Albumas]