Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Kviečiame į Niujorko ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĘ

2011 metų gegužės 7d. 1:45-5:00 val popiet

Monikos Sabalienės pateiktą kvietimą PDF formate į Niujorko Ateitininkų šeimos šventę, kuri įvyks šeštadienį, 2011 metų gegužės 7d. 1:45-5:00 val. NY Apreiškimo bažnyčioje bei parapijos salėje, galite skaityti paspaudę čia.

Maloniai kviečiame į Niujorko Ateitininkų šeimos šventę,

kuri įvyks šeštadienį, 2011 metų gegužės 7d. 1:45-5:00 val [... Continue reading: Kviečiame į Niujorko ATEITININKŲ ŠEIMOS ŠVENTĘ]

Kviečiame į Niujorko Maironio mokyklos Motinos Dienos Minėjimą

2011 metų gegužės 1d. 11:30 val. ryto

Niujorko Maironio mokyklos direktorės pateiktą kvietimą PDF formate į Niujorko Maironio mokyklos Motinos Dienos Minėjimą, kuris įvyks 2011 gegužės 1d. 11:30 val. Mount Carmel parapijos žemutinėje salėje galite skaityti paspaudę čia.

Maloniai kviečiame į Niujorko Maironio mokyklos Motinos Dienos Minėjimą, kuris įvyks 2011 gegužės 1d. [... Continue reading: Kviečiame į Niujorko Maironio mokyklos Motinos Dienos Minėjimą]

NY Apreiškimo Šv. Velykų Albumas – 2011m. balandžio 24d.

2011m. balandžio 24d., 7-tą val. ryto

Iškilmingos Velykinės pamaldos – Prisikėlimo Mišios, prasidėjo 7-tą valandą ryto.

Pažiūrėkite Prisikėlimo Mišių NY Apreiškimo bažnyčioje, bei po to parapijos salėje vykusių šv. Velykų pusryčių nuotraukų internetinį albumą paspausdami čia, arba ant žemiau esančių nuotraukų.

Po Prisikėlimo Mišių visi rinkosi į parapijos salę pabendrauti, palinkėti linksmų [... Continue reading: NY Apreiškimo Šv. Velykų Albumas – 2011m. balandžio 24d.]

NY Annunciation Easter Photo Album – April 24th, 2011

April 24th, 2011 – 7:00 AM Easter Resurrection Mass

Solemn Easter Mass – Mass of Resurrection, started at seven-o’clock in the morning at our Annuctiation Chuch in Williamsburg (Brooklyn), NYC.

Please take a look at the photo album made of the photos from 7:00 AM Easter Resurrection Mass at NY Annunciation Church, and the [... Continue reading: NY Annunciation Easter Photo Album – April 24th, 2011]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. balandžio 24d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą 2011 m. balandžio 24d. Apreiškimo Parapijos Biuletenį PDF formate galite skaityti paspaudę čia, o MS Word formatuota versija yra čia.

LINKSMŲ V. VELYKŲ! ALELIUJA! A BLESSED EASTER! ALLELUIA!

Annunciation Parish Bulletin 2011 m. balandžio 24d. – April 24, 2011 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Church of the Annunciation of [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2011 m. balandžio 24d.]

Kviečiame visus į Šv. Velykų Prisikėlimo Mišias – 2011m. balandžio 24d.

2011m. balandžio 24d., 7-tą val. ryto

Iškilmingos Velykinės pamaldos – Prisikėlimo Mišios, prasideda 7-tą valandą ryto.

Velykinių Prisikėlimo Mišių programą paskaitykite papausdami čia.

Po Prisikėlimo Mišių visus kviečiame į parapijos salę pabendrauti, palinkėti linksmų šv. Velykų draugams bei pažįstamiems, pasivaišinti skaniai paruoštais valgiais, bei pasigrožėti pačių atsineštais Margučiais. Tad iki malonaus: lauksime visų 7-tą [... Continue reading: Kviečiame visus į Šv. Velykų Prisikėlimo Mišias – 2011m. balandžio 24d.]

Come and Celebrate with us Easter Resurrection Mass April 24, 2011!

April 24, 2011 7:00 AM

This is the day the Lord hath made. Be glad and rejoice in it!

Come to the great Mass of the Resurrection Easter Sunday Morning 7:00 AM Annunciation Parish 259 North Fifth Street, Brooklyn

His Death was only slumber! He is risen up [... Continue reading: Come and Celebrate with us Easter Resurrection Mass April 24, 2011!]

Šv. Velykos prie uždarytos lietuviškos NY Aušros Vartų bažnyčios Manhetene 2011m. balandžio 24d.

2011m. balandžio 24d., 1-tą val. popiet

Mindaugas Blaužiūnas informuoja, kad daugumos pageidavimu, lauke, prie uždarytos lietuviškos NY Aušros Vartų bažnyčios 570 Broome St, Manhattan, taip pat bus švenčiamos v. Velykos. Jos prasidės trumpa malda 1-ą valandą popiet, o po to bus Margučių ridenimas, valgiai, gėrimai ir kitos linksmybės.

Valgiai, gėrimai ir nuotaika – [... Continue reading: Šv. Velykos prie uždarytos lietuviškos NY Aušros Vartų bažnyčios Manhetene 2011m. balandžio 24d.]

Margučių dažymo NY Apreiškimo salėje 2011m balandžio 17d Albumas

2011m. balandžio 17 d.

2011 metų balandžio 17 dieną Apreiškimo parapijos apatinėje salėje Patricija Sidas surengė Margučių dažymo popietę. Visi norintys galėjo nusidažyti sau margučius. Įdomesnius momentus įamžinau internetiniame nuotraukų albume, kurį galite pažiūrėti spausdami čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

Nuotraukos: Arūno [... Continue reading: Margučių dažymo NY Apreiškimo salėje 2011m balandžio 17d Albumas]

NY Annunciation Annual Easter Egg Making Workshop 2011 Photo Album

April 17, 2011

Pat Sidas organized Annual Lithuanian Easter Egg (called “Margučiai”) Making Workshop for adults and children. The event took place at the Annunciation Parish hall on Sunday, April 17, 2011.

Noted Lithuanian artist and teacher Vida Krištolaitis worked with children from Annunciation’s Spanish speaking community at the 2011 Lithuanian Easter Egg Making [... Continue reading: NY Annunciation Annual Easter Egg Making Workshop 2011 Photo Album]