Events/Renginiai

April  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

VELYKOS NIUJORKE – PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIOS 2018M. BALANDŽIO 1 DIENĄ 7 VAL. RYTE

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREI KIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, BALANDŽIO 1 D. VELYKŲ V. MI IOS BUS ATNA AUJAMOS OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

V. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 1 D. 7:00 VAL. RYTO NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO [... Continue reading: VELYKOS NIUJORKE – PRISIKĖLIMO ŠV. MIŠIOS 2018M. BALANDŽIO 1 DIENĄ 7 VAL. RYTE]

LITHUANIAN HOLY EASTER MASS WILL BE HELD IN NEW YORK ON APRIL 1ST, 2018 AT 7:00 AM

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, EASTER MASS ON APRIL 1st WILL BE HELD IN THE CHURCH OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

ON THE MORNING OF HOLY EASTER, APRIL 1ST, AT 7:00 AM, THE NEW YORK PARISH OF [... Continue reading: LITHUANIAN HOLY EASTER MASS WILL BE HELD IN NEW YORK ON APRIL 1ST, 2018 AT 7:00 AM]

DIDYSIS KETVIRTADIENIS – 2018 M. KOVO 29 D. 7 VAL. VAKARO MIŠIOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE

BUS LAIKOMOS PASKUTINĖS VAKARIENĖS V. MI IOS LIETUVIŲ KALBA.

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREI KIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, KOVO 29 D. (7 VAL. VAKARO) V. MI IOS BUS ATNA AUJAMOS APREI KIMO PARAPIJOS SALĖJE (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Po v. Mišių, Apreiškimo parapijos administratorius, monsinjoras Jamie Gigantiello, kviečia visus [... Continue reading: DIDYSIS KETVIRTADIENIS – 2018 M. KOVO 29 D. 7 VAL. VAKARO MIŠIOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE]

HOLY THURSDAY SERVICES WILL BE HELD ON MARCH 29TH, 2018 AT 7:00 PM, AT ANNUNCIATION PARISH

HOLY MASS IN THE LITHUANIAN LANGUAGE WILL COMMEMORATE THE LAST SUPPER.

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE MASS ON MARCH 29th (7 PM) WILL BE HELD IN THE ANNUNCIATION PARISH HALL (70 HAVEMEYER STREET, BROOKLYN, NY 11211).

Following the Holy Mass, Annunication parish’s Administrator, Msgr. Jamie [... Continue reading: HOLY THURSDAY SERVICES WILL BE HELD ON MARCH 29TH, 2018 AT 7:00 PM, AT ANNUNCIATION PARISH]

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUNIGU ŽYDRŪNU KULPIU

Iš Lietuvos atvyksta kunigas Žydrūnas Kulpys, Liudvinavo (Marijampoles raj.) parapijos klebonas. Kun. Kulpys dėstė dvasingumo teologiją VDU Katalikų teologijos fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje; 2010 m. įsigijo katalikų teologijos mokslų daktaro laipsnį, dirbo Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro kuratoriaus ir asociacijos „Tikėjimas ir šviesa“ Marijampoles skyriaus „Dievo mažutėlių“ kapelionu.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* E TADIENĮ, KOVO 3 [... Continue reading: GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE SU KUNIGU ŽYDRŪNU KULPIU]

ANNUNCIATION PARISH LENTEN RETREAT, CONDUCTED BY FATHER ŽYDRŪNAS KULPYS FROM LITHUANIA

Our Lenten retreat will be led by Father Žydrūnas Kulpys from Lithuania, the pastor of Liudvinavas parish (Marijampolė region). Fr. Kulpys taught theology as a member of the VDU Catholic theology faculty and at the Kaunas clergy seminary. In 2010, he earned a doctorate degree in Catholic theological studies. He served as the director [... Continue reading: ANNUNCIATION PARISH LENTEN RETREAT, CONDUCTED BY FATHER ŽYDRŪNAS KULPYS FROM LITHUANIA]

Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke

2018 m. vasario 18 d., 10:00 val. ryto – Apreiškimo parapija kviečia visus dalyvauti Ypatingose Mišiose ir minėjime švęsti 100 metų Lietuvos Valstybės Atkūrimo Jubiliejų.

DĖMESIO: dėl dabar vykstančio apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, vasario 18 d. (10 val. ryto) v. mišios bus atnašaujamos Apreiškimo parapijos salėje (70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211).

[... Continue reading: Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke]

Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence

February 18, 2018 (10 am) – Annunciation parish invites you to a Special Mass and program commemorating The Centennial of Lithuanian Independence.

Please note: due to the current renovation of the interior of Annunciation church, the Mass on February 18th (10 am) will be held in the Annunciation parish hall (70 Havemeyer Street, [... Continue reading: Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence]

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS NIUJORKE 2018 m. sausio 14d. NY Apreiškimo parapijoje

2018 M. SAUSIO 14 D., 10:00 VAL. RYTO – LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE IR APREI KIMO PARAPIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI I KILMINGOSE MI IOSE IR MINĖJIME PAGERBIANT ŽUVUSIUOSIUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 1991 SAUSIO 13 D.

DĖMESIO: Dėl dabar vykstančio NY Apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, 2018 m. sausio 14 d. (10 val. ryto) [... Continue reading: LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS NIUJORKE 2018 m. sausio 14d. NY Apreiškimo parapijoje]

Lithuania’s Defenders of Freedom Day in New York

JANUARY 14, 2018 (10 AM) – THE LITHUANIAN CONSULATE GENERAL IN NEW YORK AND ANNUNCIATION PARISH INVITE YOU TO A SPECIAL MASS AND A COMMEMORATION IN HONOR OF THOSE WHO PERISHED WHILE DEFENDING LITHUANIA’S FREEDOM ON JANUARY 13, 1991.

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE [... Continue reading: Lithuania’s Defenders of Freedom Day in New York]