Events/Renginiai

May  2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

VELYKOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2022 M. BALANDŽIO 17 D., 7 VAL. RYTO

V. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 17 D. 7:00 VAL. RYTO, NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO EIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į I KILMINGAS TRADICINES KRISTAUS PRISIKĖLIMO V. MI IAS. GIEDOS APREI KIMO PARAPIJOS CHORAS, VARGONUOS PARAPIJOS CHORVEDIS EDVARDAS UMILA.

PO V. MI IŲ BUS SUNE [... Continue reading: VELYKOS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2022 M. BALANDŽIO 17 D., 7 VAL. RYTO]

HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 17TH, 2022 at 7:00 AM

ON THE MORNING OF HOLY EASTER, APRIL 17th, AT 7:00 AM, ANNUNCIATION CHURCH CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND OUR TRADITIONAL HOLY EASTER MASS OF THE RESURRECTION OF THE LORD, TOGETHER WITH YOUR FAMILY AND ALL OF YOUR FRIENDS. THE ANNUNCIATION PARISH CHOIR WILL PERFORM DURING THE MASS, ACCOMPANIED BY OUR ORGANIST AND PARISH CHOIR [... Continue reading: HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 17TH, 2022 at 7:00 AM]

DIDYSIS KETVIRTADIENIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2022 M. BALANDŽIO 14 D., 7:30 VAL. VAKARO

Balandžio 14 d., 7:30 val. vakaro, Didysis Ketvirtadienis: NY Apreiškimo parapijoje bus laikomos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios.

IAS I KILMINGAS MI IAS PRAVES JO EKSELENCIJA BROOKLYNO VYSKUPAS NICHOLAS DiMARZIO. LABAI SVARBU, KAD DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO APEIGOSE GAUSIAI DALYVAUTŲ NIUJORKO LIETUVIAI. ATEIKITE VISI IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, [... Continue reading: DIDYSIS KETVIRTADIENIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2022 M. BALANDŽIO 14 D., 7:30 VAL. VAKARO]

HOLY THURSDAY SERVICES AT ANNUNCIATION PARISH APRIL 14TH, 2022 AT 7:30 PM

On April 14th at 7:30PM, Holy Thursday Mass at the Church of the Annunciation commemorates the Last Supper.

THIS SOLEMN MASS WILL BE CELEBRATED BY HIS EXCELLENCY, NICHOLAS DiMARZIO, BISHOP OF BROOKLYN. IT IS VERY IMPORTANT THAT NEW YORK LITHUANIANS PARTICIPATE IN THE HOLY THURSDAY DEVOTIONS. WE ASK ALL NEW YORK LITHUANIANS TO ATTEND [... Continue reading: HOLY THURSDAY SERVICES AT ANNUNCIATION PARISH APRIL 14TH, 2022 AT 7:30 PM]

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ SEKMADIENIO) APEIGOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2022 M. BALANDŽIO 10 D., 10 VAL. RYTO

Viešpaties Kančios (Verbų Sekmadienio) šv. Mišios prasideda 10 val. ryto, balandžio 10 d., Apreiškimo bažnyčioje. venčiame Kristaus mesijinį įžengimą į Jeruzalę ir pradedame švęsti Didžiąją savaitę. Mišių evangelija pasakoja apie Jėzaus kančią nuo Judo išdavystės iki mirties ant kryžiaus. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 [... Continue reading: VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ SEKMADIENIO) APEIGOS APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2022 M. BALANDŽIO 10 D., 10 VAL. RYTO]

PASSION OF THE LORD (PALM SUNDAY) MASS AT ANNUNCIATION CHURCH APRIL 10th, 2022 AT 10:00 AM

The Passion of the Lord (Palm Sunday) Mass will be on April 10th at 10:00 AM at the Church of the Annunciation. This Mass commemorates Jesus’ triumphal entry into Jerusalem and marks the beginning of Holy Week. The Palm Sunday Gospel describes Jesus’ suffering from his betrayal by Judas until his crucifiction. You are [... Continue reading: PASSION OF THE LORD (PALM SUNDAY) MASS AT ANNUNCIATION CHURCH APRIL 10th, 2022 AT 10:00 AM]

Draugo laikraštis apie Niujorko Apreiškimo parapiją ir Ukrainos palaikymą 2022-03-05

Draugo laikraštis apie Niujorko Apreiškimo parapiją ir Ukrainos palaikymą 2022-03-05

The Tablet – Tears, Prayers and Support Across the Diocese For War-Torn Ukraine, February 28, 2022 by Bill Miller

‘A Shared History of Oppression’

https://thetablet.org/tears-prayers-and-support-across-the-diocese-for-war-torn-ukraine/

On Sunday, Father Tyhovych celebrated regular Sunday Mass at his parish, Holy Ghost Ukrainian Catholic Church in Williamsburg. He announced they would welcome some visitors later — Lithuanian Catholics from Mount Carmel-Annunciation Parish, just a few blocks away on North 5th Street.

Father Tyhovych said the Lithuanians were [... Continue reading: The Tablet – Tears, Prayers and Support Across the Diocese For War-Torn Ukraine, February 28, 2022 by Bill Miller]

Lietuvos Nepriklausomybės Mišios ir Ukrainos palaikymas 2022m vasario 27d

SEKMADIENĮ, VASARIO 27d. APREI KIMO BAŽNYČIOJE (259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211)

#PrayforUkraine, #StandwithUkraine

9:45 v.r.: Kalbėsime Gailestingumo vaininkėlį už taiką Ukrainoje. Junkimės maldoje! 10:00 v.r.: v. Mišios Lietuvos Nepriklausomybė šventės proga. ~10:30 v.r.: Mišių pabaigoje, eisena nuo Apreiškimo bažnyčios į netoliese esančią ukrainiečių bažnyčią, “Holy Ghost Ukrainian Church” (160 North 5th [... Continue reading: Lietuvos Nepriklausomybės Mišios ir Ukrainos palaikymas 2022m vasario 27d]

Lithuanian Independence Mass and support for Ukraine February 27, 2022

SUNDAY, FEBRUARY 27 ANNUNCIATION CHURCH (259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211)

#PrayforUkraine, #StandwithUkraine

9:45 AM: Prayer service for peace in Ukraine. Let us join together in prayer! 10:00 AM: Holy Mass commemorating Lithuanian Independence. ~10:30 AM: Following the conclusion of Mass, procession to the nearby Ukrainian church, “Holy Ghost Ukrainian Church” (160 North [... Continue reading: Lithuanian Independence Mass and support for Ukraine February 27, 2022]