Events/Renginiai

November  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

JO EKSCELENCIJA VILNIAUS ARKIVYSKUPAS LANKYSIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2021M-SPALIO-10D

JO EKSCELENCIJA, VILNIAUS ARKIVYSKUPAS, GINTARAS GRU AS LANKYSIS NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJOJE!

Džiugi žinia Niujorko, New Jersey, Connecticuto ir visiems apylinkių lietuviams!

SPALIO 10 d., 10 val., JO EKSELENCIJA VILNIAUS ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS GINTARAS GRU AS, aukos šv. Mišias ir suteiks Pirmos Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus Apreiškimo parapijos gražiam lietuviškam jaunimui. Kviečiame visus kuo gausiau [... Continue reading: JO EKSCELENCIJA VILNIAUS ARKIVYSKUPAS LANKYSIS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2021M-SPALIO-10D]

HIS EXCELLENCY ARCHBISHOP OF VILNIUS WILL VISIT NY ANNUNCIATION PARISH ON OCT-10-2021

HIS EXCELLENCY, ARCHBISHOP OF VILNIUS GINTARAS GRU AS WILL VISIT NY ANNUNCIATION PARISH!

Joyous news for Lithuanians in the New York, New Jersey, and Connecticut regions!

On OCTOBER 10 d., 10 AM, HIS EXCELLENCY, ARCHBISHOP METROPOLITAN OF VILNIUS, GINTARAS GRU AS, will celebrate Mass and will confer the sacraments of First Communion and Confirmation [... Continue reading: HIS EXCELLENCY ARCHBISHOP OF VILNIUS WILL VISIT NY ANNUNCIATION PARISH ON OCT-10-2021]

VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2021 M. BALANDŽIO 4 D., 7 VAL. RYTO

V. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 4 D. 7:00 VAL. RYTO, NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO EIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į I KILMINGAS TRADICINES KRISTAUS PRISIKĖLIMO V. MI IAS. GIEDOS APREI KIMO PARAPIJOS CHORAS, SOLISTĖS SIMONA SMIRNOVA IR ARIJANA LUKO EVIČIŪTĖ, VARGONUOS PARAPIJOS CHORVEDĖ GINTARĖ MALINAUSKAITĖ SEIGER.

[... Continue reading: VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2021 M. BALANDŽIO 4 D., 7 VAL. RYTO]

HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH APRIL 4TH, 2021 AT 7:00 AM

ON THE MORNING OF HOLY EASTER, APRIL 4TH, AT 7:00 AM, ANNUNCIATION CHURCH CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND OUR TRADITIONAL HOLY EASTER MASS OF THE RESURRECTION OF THE LORD, TOGETHER WITH YOUR FAMILY AND ALL OF YOUR FRIENDS. THE ANNUNCIATION PARISH CHOIR WILL PERFORM DURING THE MASS, WITH SOLOISTS SIMONA SMIRNOVA AND ARIJANA LUKO [... Continue reading: HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH APRIL 4TH, 2021 AT 7:00 AM]

Lietuvos Laisvės Gynėjų Dienos 30-mečio minėjimas Niujorko Apreiškimo Parapijoje 2021-iais metais

Lietuvos Laisvės Gynėjų Dienos 30-mečio paminėjimo Niujorko Apreiškimo Parapijoje 2021-iais metais vaizdo įrašai:

1. Simona Smirnova: “Tegul Tavo Ramybė …”

https://youtu.be/3ucIEFbuJeI = = = = = =

2. Mnsj. Jamie Gigantiello, Apreiškimo parapijos klebonas

https://youtu.be/5MYYt7guKFE = = = = = =

3. Ambasadorius Vaclovas alkauskas, Lietuvos Respublikos Generalinis konsulas Niujorke

https://youtu.be/JlXMrSRz7X8 = = [... Continue reading: Lietuvos Laisvės Gynėjų Dienos 30-mečio minėjimas Niujorko Apreiškimo Parapijoje 2021-iais metais]

KETVIRTADIENĮ, 2020 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Bernelių šv. Mišios Niujorke bus laikomos APREI KIMO BAŽNYČIOJE Kūčių vakarą, ketvirtadienį, gruodžio 24 d. 10:00 val. vakaro.

Kalėdinės giesmės skambės nuo 9:30 val. vakaro. Giedos Apreiškimo parapijos choras, solistės SIMONA SMIRNOVA ir ARIJANA LUKO EVIČIŪTĖ, vargonuos DOMANTAS KARALIUS ir parapijos chorvedė GINTARĖ MALINAUSKAITĖ.

Bernelių Mišių transliaciją galima matyti per internetą: https://mountcarmel-annunciation.com/live-masss/

PRIMENAME, kad [... Continue reading: KETVIRTADIENĮ, 2020 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE]

THURSDAY, DECEMBER 24TH, 2020 AT 10 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NY ANNUNCIATION CHURCH

The Lithuanian Mass of the Shepherds will be held in the ANNUNCIATION CHURCH on Christmas Eve, Thursday, December 24th, at 10 PM.

The singing of Christmas carols will begin at 9:30 PM. The Annunciation parish choir will perform during the Mass, with soloists SIMONA SMIRNOVA and ARIJANA LUKO EVIČIŪTĖ, accompanied [... Continue reading: THURSDAY, DECEMBER 24TH, 2020 AT 10 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NY ANNUNCIATION CHURCH]

VĖLINĖS APREIŠKIMO PARAPIJOJE BROOKLYNE 2020

(259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211)

SEKMADIENĮ, 2020 M. LAPKRIČIO 1 D., 10 VAL. RYTO

Bruklyno Apreiškimo parapijoje, sekmadienį, lapkričio 1 d., 10:00 val. ryto šv. Mišių metu vyks Vėlinių paminėjimas. Prisiminsime pereitų metų mirusius mūsų parapijos narius, parapijiečių gimines ir artimuosius, uždegdami žvakutes už kiekvieną. Mes kviečiame pagerbti ir prisiminti mūsų parapijiečius, [... Continue reading: VĖLINĖS APREIŠKIMO PARAPIJOJE BROOKLYNE 2020]

ALL SOULS’ DAY 2020 – ANNUNCIATION PARISH, BROOKLYN

(259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211) SUNDAY, NOVEMBER 1st, 10AM

On Sunday, November 1st, Annunciation parish will commemorate All Souls’ Day during our 10AM Lithuanian Mass. We will remember our parishioners, their relatives and loved ones who passed away last year, lighting a candle for each of them in a candle procession during [... Continue reading: ALL SOULS’ DAY 2020 – ANNUNCIATION PARISH, BROOKLYN]

Lietuvos Himno giedojimas NY Apreiškimo parapijoje 2020m liepos 5d, 10:45 val ryto

LIEPOS 5d., SEKMADIENIS, 10:45 v.r.

Mieli tautiečiai,

Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 30-metį švenčianti Lietuva per pastarąjį laikmetį parodė save kaip modernią, europietišką, globalią valstybę ir patikimą partnerę. Prisiminkime, kad valstybės sėkmė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų pastangų ir išlikime vieningi kaip kumštis tiek spręsdami svarbius klausimus, tiek švęsdami gražiausias šventes.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke [... Continue reading: Lietuvos Himno giedojimas NY Apreiškimo parapijoje 2020m liepos 5d, 10:45 val ryto]