Events/Renginiai

August  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje

Jo Ekselencija Vilnaus Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną (sekmadienį) lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje. Arkivyskupas koncelebruos v. Mišias ir suteiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuoliams.

Kviečiame visus ateiti į Apreiškimo bažnyčią ir drauge su Ekselencija prašyti Viešpaties Palaimos mūsų lietuviškam jaunimui.

PO V. MI IŲ BIRŽELIO 2D. RUO IAMOS [... Continue reading: Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje]

VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2019 M. BALANDŽIO 21 D., 7 VAL. RYTO

V. VELYKŲ RYTĄ, BALANDŽIO 21 D. 7:00 VAL. RYTO NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA MALONIAI KVIEČIA JUS ATVYKTI SU SAVO EIMA, ARTIMAISIAIS BEI VISAIS DRAUGAIS Į I KILMINGAS LIETUVI KAS KRISTAUS PRISIKĖLIMO V. MI IAS.

PO V. MI IŲ BUS SUNE TOS VAI ĖS IR PABENDRAVIMAS. GALĖSITE PASIDALINTI VELYKINIAIS SVEIKINIMAIS, SUMU [... Continue reading: VELYKOS NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE 2019 M. BALANDŽIO 21 D., 7 VAL. RYTO]

HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 21, 2019 AT 7:00 AM

ON THE MORNING OF HOLY EASTER, APRIL 21ST, AT 7:00 AM, ANNUNCIATION CHURCH CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND EASTER RESURRECTION HOLY MASS TOGETHER WITH YOUR FAMILY AND ALL OF YOUR FRIENDS.

AFTER THE HOLY EASTER MASS, THE PARISH CORDIALLY INVITES YOU TO A TRADITIONAL EASTER BREAKFAST. YOU WILL BE ABLE TO EXCHANGE EASTER GREETINGS, [... Continue reading: HOLY EASTER MASS AT ANNUNCIATION CHURCH – APRIL 21, 2019 AT 7:00 AM]

DIDYSIS KETVIRTADIENIS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2019 M. BALANDŽIO 18 D., 7:30 VAL. VAKARO

Balandžio 18 d., 7:30 val. vakaro, Didysis Ketvirtadienis NY Apreiškimo parapijoje – bus laikomos Paskutinės Vakarienės šv. Mišios lietuvių kalba.

LABAI SVARBU, KAD DIDŽIOJO KETVIRTADIENIO APEIGOSE GAUSIAI DALYVAUTŲ NIUJORKO LIETUVIAI. ATEIKITE VISI IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS!

Apreiškimo bažnyčios adresas: 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 (kampas tarp Metropolitan Avenue ir North 5th Street, [... Continue reading: DIDYSIS KETVIRTADIENIS NY APREIŠKIMO PARAPIJOJE – 2019 M. BALANDŽIO 18 D., 7:30 VAL. VAKARO]

HOLY THURSDAY SERVICES AT ANNUNCIATION PARISH – APRIL 18TH, 2019 AT 7:30 PM

On April 18th at 7:30PM, Holy Thursday Mass in the Lithuanian language at the Church of the Annunciation will commemorate the Last Supper.

IT IS VERY IMPORTANT THAT NEW YORK LITHUANIANS PARTICIPATE IN THE HOLY THURSDAY DEVOTIONS. WE ASK ALL NEW YORK LITHUANIANS TO ATTEND AND TO ENCOURAGE THEIR FRIENDS TO COME!

Annunciation church [... Continue reading: HOLY THURSDAY SERVICES AT ANNUNCIATION PARISH – APRIL 18TH, 2019 AT 7:30 PM]

Straipsniai spaudoje apie atremontuotos NY Apreiškimo bažnyčios iškilmingą atšventinimą 2019 m. kovo 24 d

Straipsnis JAV spausdinamame laikraštyje “Draugas”, 2019 m. kovo 30 d. numeryje:

Straipsnis JAV spausdinamame laikraštyje "Draugas", 2019 m. kovo 30 d. numeryje, PDF formate

Straipsnis Brooklyn Vyskupijos laikraštyje “The Tablet”, 2019 m. kovo 30 d. numeryje:

Straipsnis Brooklyn Vyskupijos laikraštyje “The Tablet”, 2019 m. kovo 30 d. numeryje, PDF [... Continue reading: Straipsniai spaudoje apie atremontuotos NY Apreiškimo bažnyčios iškilmingą atšventinimą 2019 m. kovo 24 d]

IŠKILMINGAS ATREMONTUOTOS NY APREIŠKIMO BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMAS SEKMADIENĮ, 2019 M. KOVO 24 D. (10 V.R.*)

Sekmadienį, 2019 m. kovo 24 d. (10 v.r. *) atvyksta Brooklyno vyskupas J.E. NICHOLAS DIMARZIO, kuris praves ypatingai iškilmingas v. Mišias ir pašventins Apreiškimo bažnyčią po didelio remonto.

Į iškilmes taip pat atvyksta Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ROLANDAS KRI ČIŪNAS, laikinai einanti Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Niujorke vadovės pareigas, GITANA SKRIPKAITĖ, JAV Lietuvių [... Continue reading: IŠKILMINGAS ATREMONTUOTOS NY APREIŠKIMO BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMAS SEKMADIENĮ, 2019 M. KOVO 24 D. (10 V.R.*)]

REDEDICATION MASS FOR THE NEWLY RENOVATED NY ANNUNCIATION CHURCH SUNDAY, MARCH 24th 2019 (10 AM*)

On Sunday, March 24th, 2019 (10 AM*) the leader of the Diocese of Brooklyn, His Excellency Bishop NICHOLAS DIMARZIO, will celebrate a historic rededication Mass for the newly renovated Church of the Annunciation.

The Mass will be attended by the Republic of Lithuania’s Ambassador to the US, ROLANDAS KRI ČIŪNAS, the acting Consul General [... Continue reading: REDEDICATION MASS FOR THE NEWLY RENOVATED NY ANNUNCIATION CHURCH SUNDAY, MARCH 24th 2019 (10 AM*)]

PIRMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro, BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE NAUJAI ATREMONTUOTOJE APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Bernelių šv. Mišios Niujorke bus laikomos NAUJAI ATREMONTUOTOJE APREI KIMO BAŽNYČIOJE Kūčių vakarą, pirmadienį, gruodžio 24 d. 10:00 val. vakaro.

Apreiškimo parapijos choras giedos Kalėdines giesmes nuo 9:30 val. vakaro.

Po Bernelių Mišių, visi kviečiami į Apreiškimo parapijos salę Kalėdiniams užkandžiams.

APREI KIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ VENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

[... Continue reading: PIRMADIENĮ, 2018 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro, BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE NAUJAI ATREMONTUOTOJE APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE]

MONDAY, DECEMBER 24TH, 2018 AT 10:00 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEWLY RENOVATED ANNUNCIATION CHURCH

The Lithuanian Mass of the Shepherds will be held in the NEWLY RENOVATED ANNUNCIATION CHURCH on Christmas Eve, Monday, December 24th, at 10 PM.

The Annunciation parish choir will sing Christmas carols beginning at 9:30 PM.

Following the Shepherds’ Mass, everyone is invited to the Annunciation parish hall for cake and coffee and to [... Continue reading: MONDAY, DECEMBER 24TH, 2018 AT 10:00 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEWLY RENOVATED ANNUNCIATION CHURCH]