Events/Renginiai

July  2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Archives

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. liepos 10 d. – 15-tas eilinis sekmadienis

VIE PATIE, APSAUGOK KELIAUTOJUS IUO ATOSTOGŲ METU! LORD, PROTECT THE TRAVELERS DURING THIS VACATION SEASON!

XV Eilinis sekmadienis / 15th Sunday in Ordinary time 2016 m. July 10 d. – July 10, 2016 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Annunciation Church Bulletin =================================================== vč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija Church of the Annunciation of the [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. liepos 10 d. – 15-tas eilinis sekmadienis]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. balandžio 10 d. – Trečias Velykų Sekmadienis

JĖZAU, A PASITIKIU TAVIMI JESUS, I TRUST IN YOU

Trečias Velykų Sekmadienis / Third Sunday of Easter 2016 m. balandžio 10 d. – April 10, 2016 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Annunciation Church Bulletin =================================================== vč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary 259 North 5th Street, Brooklyn, [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. balandžio 10 d. – Trečias Velykų Sekmadienis]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. balandžio 3 d. – Dieviško Gailestingumo šventė

JĖZAU, A PASITIKIU TAVIMI JESUS, I TRUST IN YOU Dieviško Gailestingumo šventė – Divine Mercy Sunday 2016 m. balandžio 3 d. – April, 3, 2016 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Annunciation Church Bulletin vč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary 259 North 5th Street, Brooklyn, NY 11211 Mailing [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. balandžio 3 d. – Dieviško Gailestingumo šventė]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 27d. Kristaus Prisikėlimo Šventė – Velykos – Easter Sunday

KRISTUS PRISIKĖLE – ALELIUJA! CHRIST IS RISEN – ALLELUIA!

Kristaus Prisikėlimo ventė – Velykos / Easter Sunday 2016 m. kovo 27 – March 27, 2016 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Annunciation Church Bulletin vč. Mergelės Marijos Apreiškimo Parapija Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary 259 North 5th Street, Brooklyn, NY [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 27d. Kristaus Prisikėlimo Šventė – Velykos – Easter Sunday]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 20d. Kristaus kančios (verbų) sekmadienis

GARBĖ TAM, KURIS ATEINA VIE PATIES

OSANA AUK TYBĖSE!

GLORY TO HIM WHO COMES IN THE NAME OF THE LORD – HOSANNA IN THE HIGHEST!

 

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis – Palm Sunday

2016 m. kovo 20 – March [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2016 m. kovo 20d. Kristaus kančios (verbų) sekmadienis]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 13d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 13d. OSANA DOVYDO SŪNUI! Garbė tam kuris ateina Viešpaties vardu. HOSANNA to the SON of DAVID! Blessed is he who comes in the name of the Lord.

Annunciation Parish Bulletin 2014 [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 13d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 6d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 6d. Jėzau, prisimink mus kai įeisi į savo karalystę! Jesus, remember us when you get into your kingdom!

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. balandžio 6d. – April 6, 2014 Apreiškimo Parapijos [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. balandžio 6d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 30d.

Vidos Penikienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 30d. Jėzau, prisimink mus kai įeisi į savo karalystę! Jesus, remember us when you get into your kingdom!

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. kovo 30d. – March 30, 2014 Apreiškimo Parapijos [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 30d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 23d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 23d. KOVO 25 d. – Apreiškimo parapijos titulinė šventė. MARCH 25 – FEAST OF THE ANNUNCIATION

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. kovo 23d. – March 23, 2014 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. kovo 23d.]

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 26d.

Vidos Jankauskienės paruoštą ir atspausdintą Apreiškimo Parapijos Biuletenį MS Word formate skaitykite paspaudę ant nuorodos:

Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 26d. Aušros vartų Marija, MELSKI UŽ MUS! OUR LADY OF VILNIUS, PRAY FOR US!

Annunciation Parish Bulletin 2014 m. sausio 26d. – January 26, 2014 Apreiškimo Parapijos Biuletenis Svenčiausios Mergelės Marijos [... Continue reading: Apreiškimo Parapijos Biuletenis – 2014 m. sausio 26d.]