Events/Renginiai

May  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

NY Ateitininkai remontuoja Apreiškimo parapijos koplytstulpį 2013

Dr. Algirdas Lukoševičius, padedant Phil Caponegro ir Gediminui Sprindžiui, suorganizavo projektą drauge su Niujorko ateitininkais atnaujinti NY Apreiškimo bažnyčios koplytstulpį.

Pažvelkite į gegužės 18-tą dieną vykusios talkos akimirkas, paspausdami čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

[... Continue reading: NY Ateitininkai remontuoja Apreiškimo parapijos koplytstulpį 2013]

Maironio mokyklos mokslo metų baigimo šventė Niujorko Apreiškimo parapijoje 2013 m. gegužės 18 d.

2013 m. gegužės 18 d. Niujorko Apreiškimo parapijoje vyko Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos mokslo metų baigimo šventė, kurios metu buvo perskaitytas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėkos žodis ilgametei Niujorko lituanistinės mokyklos direktorei Faustinai inkūnienei. “Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų nenuilstamą darbą ir už visas pastangas išsaugant lietuvybę užsienyje. Tik Jūsų nesavanaudiškų [... Continue reading: Maironio mokyklos mokslo metų baigimo šventė Niujorko Apreiškimo parapijoje 2013 m. gegužės 18 d.]

Niujorko Skautai tvarko Apreiškimo parapijos kiemą 2013m. gegužės 11d.

Nuotraukos iš NY Lietuvių Skautų tunto veiklos. Tvarkome Apreiškimo parapijos kiemą 2013m. gegužės 11d. Skautai perkėlė plytas i šoninį kiemą, su grėbliais ir kastuvais paruošė kiemą sodinimui, ir pasodino naujas hortensijas (hydrangeas). Dar turėjome garbingą svečią: žinomą Lietuvos krepšininką Gilvydą Birutą, kuris irgi prisidėjo prie talkos.

Pažvelkite į gegužės 11-tą dieną vykusios skautų talkos [... Continue reading: Niujorko Skautai tvarko Apreiškimo parapijos kiemą 2013m. gegužės 11d.]

Motinos Dienos Niujorke šventinės akimirkos

Niujorko Maironio lituanistinės mokyklos iniciatyva 2013 metų balandžio 28 dieną, sekmadienį, po šv. mišių Niujorko Apsireiškimo parapijoje buvo surengta Motinos Dienos šventė. Mount Carmel parapijos salėje susirinko arti šimto Niujorko lietuvių – daug vaikučių su tėveliais ir kitų tautiečių, nusprendusių gražią sekmadieno popietę praleisti drauge. Renginį pradėjo ir vedė Maironio mokyklos direktorė Faustina [... Continue reading: Motinos Dienos Niujorke šventinės akimirkos]

JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas 2013 metų balandžio 21 dieną

JAV Lietuvių Bendruomenės Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas įvyko 2013 metų balandžio 21 dieną tuoj po rytmetinių pamaldų Niujorko Apreiškimo bažnyčioje. Dalyviai rinkosi i parapijos salę, kur dar pieš susirinkimą galėjo lengvai užkąsti. Susirinkimą pradėjo ir vedė apylinkės pirmininkė Rasa Savičiūtė-Sprindys. Visų pirma buvusiai ilgametei Brooklyn-Queens apylinkės pirmininkei Vidai Jankauskienei buvo padėkota už pasiaukojamą darbą [... Continue reading: JAV LB Brooklyn-Queens apylinkės metinis susirinkimas 2013 metų balandžio 21 dieną]

Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės koncertas NY Apreiškimo bažnyčioje 2013m balandžio 6d.

JAV lietuvių bendruomenės Manhattan’o apylinkė 2013 metų balandžio 6 vakarą surengė Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės autorinį koncertą, kuris įvyko NY Apreiškimo bažnyčioje.

Vytautas V. Landsbergis- režisierius, dainininkas, rašytojas- pagrojo gitara ir padainavo ne tik savo kūrybos, bet ir keletą lietuvių liaudies dainų. Prieš kiekvieną dainą, autorius trumpai apibūdindavo ją, papasakodams trumpą su [... Continue reading: Vytauto V. Landsbergio ir Ievos Narkutės koncertas NY Apreiškimo bažnyčioje 2013m balandžio 6d.]

Šv. Velykos NY Apreiškimo bažnyčioje 2013m kovo 31d.

v. Velykų Prisikėlimo mišios NY Apreiškimo bažnyčioje buvo atnašaujamos kun. Vytauto Volerto 2013 metų kovo 31-ą dieną 7-tą valandą ryto. Mišioms pasibaigus, visi jų dalyviai sugūžėjo į parapijos salę vieni kitus pasveikinti su šia nuostabia švente, susidaužti po margutį, ir papusryčiauti parapijiečių suneštais skaniais užkandžiais.

Paspauskite čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos- [... Continue reading: Šv. Velykos NY Apreiškimo bažnyčioje 2013m kovo 31d.]

Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.

2013 m. Vasario 16-tosios vakarą Tautos fondas, JAV LB New York apygarda, New York ALT’o skyrius, Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke pakvietė visus niujorkiečius ir miesto svečius dalyvauti Lietuvos valstybės Atkūrimo dienos šventėje, kuri vyko Our Lady of Mount Carmel parapijos viršutinėje salėje. Renginį vedė Tautos Fondo Valdybos pirmininkė Laima ileikyte-Hood. Lietuvos Generalinis [... Continue reading: Lietuvos Nepriklausomybės Dienos Minėjimas 2013m. Vasario 16d.]

Kūčių šventės nuotraukos

2012m. gruodžio 16d.

NY Apreiškimo parapija, Niujorko lituanistinė mokykla, Niujorko LSS skautai surengė Kūčias Mount Carmel parapijos salėje 2012 metų gruodžio 16-tą dieną. ventė prasidėjo šv. Mišiomis NY Apreiškimo bažnyčioje, o po to visi ėjo i netoliese esančią Mount Carmel parapijos salę. Kūčios praėjo labai sėkmingai- jose dalyvavo virš 300 žmonių. Susirinkusiuosius pasveikino [... Continue reading: Kūčių šventės nuotraukos]

Niujorko Apreiškimo parapijos 2012m. tradicinio pikniko albumas

2012 m. rugsėjo 16 d.

Straipsnį apie šį renginį galite paskaityti paspaudę čia.

Iš 2012 m. rugsėjo 16 dieną Apreiškimo parapijoje vykusio kasmetiniame tradiciniame piknike darytų nuotraukų padariau internetinį albumą, kurį galima pažiūrėti paspaudus čia, arba ant žemiau esančios nuotraukos.

Nuotraukos: Arūno [... Continue reading: Niujorko Apreiškimo parapijos 2012m. tradicinio pikniko albumas]