Events/Renginiai

September  2021
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Welcome back to Sunday Mass at the Annunciation NY Chuch from July 5, 2020

SUNDAY, JULY 5, 10AM

GOOD NEWS!

Dear Parishioners,

We have finally received the long-awaited news – beginning on JULY 5, we will be able to return to Annunciation Church to celebrate Mass together (at 10AM on Sundays).

WE REMIND you that we must do this safely, therefore:

- Everyone attending Mass MUST wear a [... Continue reading: Welcome back to Sunday Mass at the Annunciation NY Chuch from July 5, 2020]

LIETUVIŠKOS ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE SEKMADIENIAIS 9-tą VALANDĄ RYTO TRANSLIUOJAMOS GYVAI INTERNETU

Sekmadieniais, 9-tą valandą ryto: Lietuviškos šv. Mišios Niujorko Aapreiškimo bažnyčioje, transliacija internetu

Mums labai malonu pranešti, kad nuo šio sekmadienio, bus galima lietuviškas šv. Mišias išklausyti internetu iš NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOS, SEKMADIENIAIS, 9-tą VALANDĄ RYTO.

Nuo 2020 m. balandžio 19 dienos Lietuviškos šv. Mišios yra transliuojamos internetu šioje svetainėje:

https://mountcarmel-annunciation.com/live-masss/

( i [... Continue reading: LIETUVIŠKOS ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE SEKMADIENIAIS 9-tą VALANDĄ RYTO TRANSLIUOJAMOS GYVAI INTERNETU]

LITHUANIAN NY ANNUNCIATION CHURCH MASS LIVE STREAMED OVER THE INTERNET SUNDAYS AT 9 AM

SUNDAYS, 9:00 AM – LITHUANIAN MASS FROM NEW YORK’S ANNUNCIATION CHURCH, LIVE STREAMED OVER THE INTERNET

We are very glad to announce that beginning this Sunday April 19, 2020, you will be able to join us for our Lithuanian Mass, live streamed over the internet from NEW YORK’S ANNUNCIATION CHURCH, SUNDAYS, AT 9 [... Continue reading: LITHUANIAN NY ANNUNCIATION CHURCH MASS LIVE STREAMED OVER THE INTERNET SUNDAYS AT 9 AM]

A.A. STANISLOVO KAVALIAUSKO LAIDOTUVIŲ EIGA

A.A. Stanislovas Kavaliauskas Amžinybėn iškeliavo penktadienį, sausio 17 d. Pranešame laidotuvių eigą norintiems atsisveikinti su mūsų mylimu Stanislovu.

1. ERMENYS:

PENKTADIENĮ, SAUSIO 24 D. (2 iki 4 val. po piet ir 7 iki 9 val. vakaro)

LEO F. KEARNS FUNERAL HOME (61-40 WOODHAVEN BLVD., REGO PARK, NY 11374) Tel: 718 441-3300 (Website: [... Continue reading: A.A. STANISLOVO KAVALIAUSKO LAIDOTUVIŲ EIGA]

STANISLOVAS KAVALIAUSKAS FUNERAL ARRANGEMENTS

Stanislovas Kavaliauskas went to his eternal rest on Friday, January 17th. This is the funeral schedule for our beloved Stanislovas for those who wish to say their final farewell.

1. WAKE:

FRIDAY, JANUARY 24 (2 to 4 PM and 7 to 9 PM)

LEO F. KEARNS FUNERAL HOME (61-40 WOODHAVEN BLVD., REGO PARK, NY [... Continue reading: STANISLOVAS KAVALIAUSKAS FUNERAL ARRANGEMENTS]

ANTRADIENĮ, 2019 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Bernelių šv. Mišios Niujorke bus laikomos Niujorko APREI KIMO BAŽNYČIOJE Kūčių vakarą, antradienį, gruodžio 24 d. 10:00 val. vakaro.

Apreiškimo parapijos choras giedos Kalėdines giesmes nuo 9:30 val. vakaro.

Po Bernelių Mišių, visi kviečiami į Apreiškimo bažnyčios prieangį Kalėdiniams užkandžiams.

APREI KIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ VENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Dėmesio: [... Continue reading: ANTRADIENĮ, 2019 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE]

TUESDAY, DECEMBER 24TH, 2019 AT 10 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NY ANNUNCIATION CHURCH

The Lithuanian Mass of the Shepherds will be held in the ANNUNCIATION CHURCH on Christmas Eve, Tuesday, December 24th, at 10 PM.

The Annunciation parish choir will sing Christmas carols beginning at 9:30 PM.

Following the Shepherds’ Mass, everyone is invited to the Annunciation church vestibule for cake and coffee and to exchange Christmas [... Continue reading: TUESDAY, DECEMBER 24TH, 2019 AT 10 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NY ANNUNCIATION CHURCH]

SEKMADIENĮ, 2019 m. RUGSĖJO 15 d., 10 v.r. NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE

1) YPATINGAS V. MI IAS ATNA AUS BRUKLINO VYSKUPAS NICHOLAS DIMARZIO!

2) NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJOS TRADICINIS METINIS PIKNIKAS!

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO 15 D., 10 VAL. RYTO APREI KIMO BAŽNYČIOJE bus laikomos šv. Mišios prisiminti mūsų išeivijos lietuvių vyskupą a.a. Paulių Baltakį. v. Mišias atnašauti atvyksta Bruklino vyskupijos valdytojas, vysk. Nicholas DiMarzio.

Parapijos [... Continue reading: SEKMADIENĮ, 2019 m. RUGSĖJO 15 d., 10 v.r. NIUJORKO APREIŠKIMO PARAPIJOJE]

SUNDAY, SEPTEMBER 15, 2019 10 AM AT ANNUNCIATION PARISH, NEW YORK

1) A SPECIAL MASS CELEBRATED BY BROOKLYN BISHOP NICHOLAS DIMARZIO!

2) ANNUNCIATION PARISH’S TRADITIONAL ANNUAL PICNIC!

SUNDAY, SEPTEMBER 15, 10 AM, CHURCH OF THE ANNUNCIATION: A special Mass will be celebrated by the Bishop of the Brooklyn Diocese, Nicholas DiMarzio, in memory of the late Bishop of the Lithuanian diaspora, Bishop Paulius Baltakis.

Annunciation [... Continue reading: SUNDAY, SEPTEMBER 15, 2019 10 AM AT ANNUNCIATION PARISH, NEW YORK]

Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje

Jo Ekselencija Vilnaus Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną (sekmadienį) lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje. Arkivyskupas koncelebruos v. Mišias ir suteiks Sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuoliams.

Kviečiame visus ateiti į Apreiškimo bažnyčią ir drauge su Ekselencija prašyti Viešpaties Palaimos mūsų lietuviškam jaunimui.

PO V. MI IŲ BIRŽELIO 2D. RUO IAMOS [... Continue reading: Arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. birželio 2 dieną lankysis mūsų Apreiškimo parapijoje]