Events/Renginiai

October  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 24 D., 10 VAL. VAKARO – BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE

BERNELIŲ V. MI IOS NIUJORKE BUS LAIKOMOS KŪČIŲ VAKARĄ, SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 24 D. 10:00 VAL. VAKARO

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREI KIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, GRUODŽIO 24 D. BERNELIŲ V. MI IOS BUS ATNA AUJAMOS “OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE” (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

APREI KIMO [... Continue reading: SEKMADIENĮ GRUODŽIO 24 D., 10 VAL. VAKARO – BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE]

SUNDAY, DECEMBER 24TH AT 10:00PM – LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEW YORK

THE LITHUANIAN SHEPHERDS’ MASS WILL BE HELD ON CHRISTMAS EVE, SUNDAY, DECEMBER 24TH, AT 10 PM.

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE SHEPHERDS’ MASS ON DECEMBER 24th WILL BE HELD IN “THE CHURCH OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL” (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211). [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 24TH AT 10:00PM – LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEW YORK]

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D., 10 VAL. RYTO – LIETUVIŠKOS KŪČIOS NIUJORKE

( v. MI IOS – MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE (*); 10 V.R.; KŪČIOS, PO MI IŲ – MOUNT CARMEL VIR UTINĖJE SALĖJE)

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D. TUOJAU PO 10:00 VAL. LIETUVI KŲ V. MI IŲ OUR LADY OF MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE (*), MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA, NY SKAUTAI IR APREI KIMO PARAPIJA RUO [... Continue reading: SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D., 10 VAL. RYTO – LIETUVIŠKOS KŪČIOS NIUJORKE]

SUNDAY, DECEMBER 17TH AT 10:00AM – A LITHUANIAN CHRISTMAS EVE TRADITIONAL MEAL IN NEW YORK

(HOLY MASS – 10:00AM AT MOUNT CARMEL LOWER PARISH HALL (*) WITH CHRISTMAS EVE TRADITIONAL MEAL AFTERWARDS IN OUR LADY OF MOUNT CARMEL UPPER PARISH HALL)

On Sunday, December 17th at 10:00AM, immediately after Holy Mass in the Lithuanian language in the Mount Carmel lower parish hall(*), the New York Lithuanian school “Maironis”, the [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 17TH AT 10:00AM – A LITHUANIAN CHRISTMAS EVE TRADITIONAL MEAL IN NEW YORK]

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 v.r., NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MUGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus puiki proga įsigyti įdomių Kalėdinių dovanų, nusipirkti Kalėdinių plotkelių, lietuviškų skanėstų, papietauti ir pabendrauti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR [... Continue reading: SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ]

SUNDAY, DECEMBER 3rd, 10 AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR

On SUNDAY, DECEMBER 3rd, NEW YORK’S ANNUNCIATION PARISH cordially invites you, your family and friends to join us at our traditional ADVENT CRAFT FAIR. Following our 10AM Lithuanian Mass, you’ll have the opportunity to shop for interesting Christmas gifts, Christmas communion wafers, Lithuanian food products and you can enjoy desserts and refreshments in a [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 3rd, 10 AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR]

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS PADĖKOS DIENOS PIETŪS

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 D., 10 v.r., NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į tradicines mūsų bendruomenės Padėkos dienos vaišes. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių bus pasiūlyti šilti pietūs (auka: $10 suaugusiems, $2 vaikams) ir gėrimai. Galėsite gardžiai pasivaišinti, linksmai pabendrauti! ATEIKITE IR ATSIVESKITE [... Continue reading: SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO 26 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS PADĖKOS DIENOS PIETŪS]

SUNDAY, NOVEMBER 26, 10AM – ANNUNCIATION PARISH THANKSGIVING LUNCHEON

On SUNDAY, NOVEMBER 26, New York’s Annunciation parish cordially invites you and your family and friends to join us at our traditional Thanksgiving luncheon. Following our 10AM Lithuanian Mass, we will be serving a delicious hot meal (donation: $10 adults, $2 children) and refreshments. You’ll be treated to a holiday meal enjoyed in a [... Continue reading: SUNDAY, NOVEMBER 26, 10AM – ANNUNCIATION PARISH THANKSGIVING LUNCHEON]

Vėlinės – Juditos Leitaitės koncertas – Apreiškimo parapijoje Brukline

Sekmadienį, 2017 lapkričio 5d., 10 val. ryto

Bruklyno Apreiškimo bažnyčioje, 10:00 val. ryto šv. Mišių metu vyks Vėlinių paminėjimas. Prisiminsime pereitų metų mirusius mūsų parapijos narius, parapijiečių gimines ir artimuosius, uždegdami žvakutes už kiekvieną. Po šv. Mišių parapijos apatinėje salėje bus paruošti užkandžiai ir kava. Mes kviečiame ateiti į salę po [... Continue reading: Vėlinės – Juditos Leitaitės koncertas – Apreiškimo parapijoje Brukline]

Niujorko lietuvių mėgėjų teatro “Pokštininkai” spektaklis: “Vakaronė piniginėje”

Sekmadienį, 2017m. spalio 29d., 10 val. ryto

Bruklyno Apreiškimo parapijos salėje, tuoj po 10:00 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, Niujorko lietuvių mėgėjų teatras “Pokštininkai” pristato Vidos Bladykaitės liaudišką komediją, nuotaikingą spektaklį, “Vakaronė piniginėje”, su šokiais ir dainomis. Kviečiame visus, mažus ir didelius, prisijungti ir kartu padainuoti, pašokti ir pasilinksminti! ATEIKITE VISI [... Continue reading: Niujorko lietuvių mėgėjų teatro “Pokštininkai” spektaklis: “Vakaronė piniginėje”]