Events/Renginiai

February  2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke

2018 m. vasario 18 d., 10:00 val. ryto – Apreiškimo parapija kviečia visus dalyvauti Ypatingose Mišiose ir minėjime švęsti 100 metų Lietuvos Valstybės Atkūrimo Jubiliejų.

DĖMESIO: dėl dabar vykstančio apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, vasario 18 d. (10 val. ryto) v. mišios bus atnašaujamos Apreiškimo parapijos salėje (70 Havemeyer Street, Brooklyn, NY 11211).

[... Continue reading: Lietuvos Valstybės Atkūrimo 100 Metų Jubiliejus – Šv. Mišios Niujorke]

Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence

February 18, 2018 (10 am) – Annunciation parish invites you to a Special Mass and program commemorating The Centennial of Lithuanian Independence.

Please note: due to the current renovation of the interior of Annunciation church, the Mass on February 18th (10 am) will be held in the Annunciation parish hall (70 Havemeyer Street, [... Continue reading: Holy Mass commemorating The Centennial of Lithuanian Independence]

LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS NIUJORKE 2018 m. sausio 14d. NY Apreiškimo parapijoje

2018 M. SAUSIO 14 D., 10:00 VAL. RYTO – LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS KONSULATAS NIUJORKE IR APREI KIMO PARAPIJA KVIEČIA VISUS DALYVAUTI I KILMINGOSE MI IOSE IR MINĖJIME PAGERBIANT ŽUVUSIUOSIUS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 1991 SAUSIO 13 D.

DĖMESIO: Dėl dabar vykstančio NY Apreiškimo bažnyčios vidinio remonto, 2018 m. sausio 14 d. (10 val. ryto) [... Continue reading: LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS NIUJORKE 2018 m. sausio 14d. NY Apreiškimo parapijoje]

Lithuania’s Defenders of Freedom Day in New York

JANUARY 14, 2018 (10 AM) – THE LITHUANIAN CONSULATE GENERAL IN NEW YORK AND ANNUNCIATION PARISH INVITE YOU TO A SPECIAL MASS AND A COMMEMORATION IN HONOR OF THOSE WHO PERISHED WHILE DEFENDING LITHUANIA’S FREEDOM ON JANUARY 13, 1991.

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE [... Continue reading: Lithuania’s Defenders of Freedom Day in New York]

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 24 D., 10 VAL. VAKARO – BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE

BERNELIŲ V. MI IOS NIUJORKE BUS LAIKOMOS KŪČIŲ VAKARĄ, SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 24 D. 10:00 VAL. VAKARO

DĖMESIO: DĖL DABAR VYKSTANČIO APREI KIMO BAŽNYČIOS VIDINIO REMONTO, GRUODŽIO 24 D. BERNELIŲ V. MI IOS BUS ATNA AUJAMOS “OUR LADY OF MOUNT CARMEL BAŽNYČIOJE” (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211).

APREI KIMO [... Continue reading: SEKMADIENĮ GRUODŽIO 24 D., 10 VAL. VAKARO – BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKE]

SUNDAY, DECEMBER 24TH AT 10:00PM – LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEW YORK

THE LITHUANIAN SHEPHERDS’ MASS WILL BE HELD ON CHRISTMAS EVE, SUNDAY, DECEMBER 24TH, AT 10 PM.

PLEASE NOTE: DUE TO THE CURRENT RENOVATION OF THE INTERIOR OF ANNUNCIATION CHURCH, THE SHEPHERDS’ MASS ON DECEMBER 24th WILL BE HELD IN “THE CHURCH OF OUR LADY OF MOUNT CARMEL” (275 NORTH 8TH STREET, BROOKLYN, NY 11211). [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 24TH AT 10:00PM – LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NEW YORK]

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D., 10 VAL. RYTO – LIETUVIŠKOS KŪČIOS NIUJORKE

( v. MI IOS – MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE (*); 10 V.R.; KŪČIOS, PO MI IŲ – MOUNT CARMEL VIR UTINĖJE SALĖJE)

SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D. TUOJAU PO 10:00 VAL. LIETUVI KŲ V. MI IŲ OUR LADY OF MOUNT CARMEL APATINĖJE SALĖJE (*), MAIRONIO LITUANISTINĖ MOKYKLA, NY SKAUTAI IR APREI KIMO PARAPIJA RUO [... Continue reading: SEKMADIENĮ GRUODŽIO 17 D., 10 VAL. RYTO – LIETUVIŠKOS KŪČIOS NIUJORKE]

SUNDAY, DECEMBER 17TH AT 10:00AM – A LITHUANIAN CHRISTMAS EVE TRADITIONAL MEAL IN NEW YORK

(HOLY MASS – 10:00AM AT MOUNT CARMEL LOWER PARISH HALL (*) WITH CHRISTMAS EVE TRADITIONAL MEAL AFTERWARDS IN OUR LADY OF MOUNT CARMEL UPPER PARISH HALL)

On Sunday, December 17th at 10:00AM, immediately after Holy Mass in the Lithuanian language in the Mount Carmel lower parish hall(*), the New York Lithuanian school “Maironis”, the [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 17TH AT 10:00AM – A LITHUANIAN CHRISTMAS EVE TRADITIONAL MEAL IN NEW YORK]

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ

SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 v.r., NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJA maloniai kviečia Jus atvykti su savo šeimomis, artimaisiais bei visais draugais į mūsų tradicinę ADVENTO MUGĘ. Po 10 val. ryto lietuviškų šv. Mišių, bus puiki proga įsigyti įdomių Kalėdinių dovanų, nusipirkti Kalėdinių plotkelių, lietuviškų skanėstų, papietauti ir pabendrauti. ATEIKITE IR ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS IR [... Continue reading: SEKMADIENĮ, GRUODŽIO 3 D., 10 val. ryto – APREIŠKIMO PARAPIJOS ADVENTO MUGĖ]

SUNDAY, DECEMBER 3rd, 10 AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR

On SUNDAY, DECEMBER 3rd, NEW YORK’S ANNUNCIATION PARISH cordially invites you, your family and friends to join us at our traditional ADVENT CRAFT FAIR. Following our 10AM Lithuanian Mass, you’ll have the opportunity to shop for interesting Christmas gifts, Christmas communion wafers, Lithuanian food products and you can enjoy desserts and refreshments in a [... Continue reading: SUNDAY, DECEMBER 3rd, 10 AM – ANNUNCIATION PARISH ADVENT CRAFT FAIR]