Events/Renginiai

October  2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Lietuvos Himno giedojimas NY Apreiškimo parapijoje 2020m liepos 5d, 10:45 val ryto

LIEPOS 5d., SEKMADIENIS, 10:45 v.r.

Mieli tautiečiai,

Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo 30-metį švenčianti Lietuva per pastarąjį laikmetį parodė save kaip modernią, europietišką, globalią valstybę ir patikimą partnerę. Prisiminkime, kad valstybės sėkmė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų pastangų ir išlikime vieningi kaip kumštis tiek spręsdami svarbius klausimus, tiek švęsdami gražiausias šventes.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke [... Continue reading: Lietuvos Himno giedojimas NY Apreiškimo parapijoje 2020m liepos 5d, 10:45 val ryto]

Lithuanian National Anthem singing at the Annunciation NY Chuch on July 5, 2020 at 10:45 AM

SUNDAY, JULY 5, 10:45 AM

Dear fellow Lithuanians,

This year, as it celebrates the 30th anniversary of the restoration of independence, Lithuania has proven itself to be a modern European nation with a global outlook and to be a reliable ally. We know that a nation’s success is dependent upon each of our individual [... Continue reading: Lithuanian National Anthem singing at the Annunciation NY Chuch on July 5, 2020 at 10:45 AM]

Kviečiame dalyvauti Sekmadieninėse Mišiose NY Apreiškimo Bažnyčioje nuo 2020m liepos 5d

LIEPOS 5D., SEKMADIENIS, 10:00 v.r.

DŽIUGI ŽINIA!

Mieli Parapijiečiai,

Pagaliau, taip ilgai laukta žinia – nuo LIEPOS 5 d. galime vėl sugrįžti į Apreiškimo bažnyčią ir kartu dalyvauti šv. Mišiose (10 val. ryto sekmadieniais).

PRIMENAME, kad turime saugoti vieni kitus, todėl:

- Bažnyčioje šv. Mišių metu BŪTINA dėvėti apsaugines veido kaukes. – Bažnyčioje laikytis [... Continue reading: Kviečiame dalyvauti Sekmadieninėse Mišiose NY Apreiškimo Bažnyčioje nuo 2020m liepos 5d]

Welcome back to Sunday Mass at the Annunciation NY Chuch from July 5, 2020

SUNDAY, JULY 5, 10AM

GOOD NEWS!

Dear Parishioners,

We have finally received the long-awaited news – beginning on JULY 5, we will be able to return to Annunciation Church to celebrate Mass together (at 10AM on Sundays).

WE REMIND you that we must do this safely, therefore:

- Everyone attending Mass MUST wear a [... Continue reading: Welcome back to Sunday Mass at the Annunciation NY Chuch from July 5, 2020]

LIETUVIŠKOS ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE SEKMADIENIAIS 9-tą VALANDĄ RYTO TRANSLIUOJAMOS GYVAI INTERNETU

Sekmadieniais, 9-tą valandą ryto: Lietuviškos šv. Mišios Niujorko Aapreiškimo bažnyčioje, transliacija internetu

Mums labai malonu pranešti, kad nuo šio sekmadienio, bus galima lietuviškas šv. Mišias išklausyti internetu iš NIUJORKO APREI KIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOS, SEKMADIENIAIS, 9-tą VALANDĄ RYTO.

Nuo 2020 m. balandžio 19 dienos Lietuviškos šv. Mišios yra transliuojamos internetu šioje svetainėje:

https://mountcarmel-annunciation.com/live-masss/

( i [... Continue reading: LIETUVIŠKOS ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE SEKMADIENIAIS 9-tą VALANDĄ RYTO TRANSLIUOJAMOS GYVAI INTERNETU]

LITHUANIAN NY ANNUNCIATION CHURCH MASS LIVE STREAMED OVER THE INTERNET SUNDAYS AT 9 AM

SUNDAYS, 9:00 AM – LITHUANIAN MASS FROM NEW YORK’S ANNUNCIATION CHURCH, LIVE STREAMED OVER THE INTERNET

We are very glad to announce that beginning this Sunday April 19, 2020, you will be able to join us for our Lithuanian Mass, live streamed over the internet from NEW YORK’S ANNUNCIATION CHURCH, SUNDAYS, AT 9 [... Continue reading: LITHUANIAN NY ANNUNCIATION CHURCH MASS LIVE STREAMED OVER THE INTERNET SUNDAYS AT 9 AM]

A.A. STANISLOVO KAVALIAUSKO LAIDOTUVIŲ EIGA

A.A. Stanislovas Kavaliauskas Amžinybėn iškeliavo penktadienį, sausio 17 d. Pranešame laidotuvių eigą norintiems atsisveikinti su mūsų mylimu Stanislovu.

1. ERMENYS:

PENKTADIENĮ, SAUSIO 24 D. (2 iki 4 val. po piet ir 7 iki 9 val. vakaro)

LEO F. KEARNS FUNERAL HOME (61-40 WOODHAVEN BLVD., REGO PARK, NY 11374) Tel: 718 441-3300 (Website: [... Continue reading: A.A. STANISLOVO KAVALIAUSKO LAIDOTUVIŲ EIGA]

STANISLOVAS KAVALIAUSKAS FUNERAL ARRANGEMENTS

Stanislovas Kavaliauskas went to his eternal rest on Friday, January 17th. This is the funeral schedule for our beloved Stanislovas for those who wish to say their final farewell.

1. WAKE:

FRIDAY, JANUARY 24 (2 to 4 PM and 7 to 9 PM)

LEO F. KEARNS FUNERAL HOME (61-40 WOODHAVEN BLVD., REGO PARK, NY [... Continue reading: STANISLOVAS KAVALIAUSKAS FUNERAL ARRANGEMENTS]

ANTRADIENĮ, 2019 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE

Bernelių šv. Mišios Niujorke bus laikomos Niujorko APREI KIMO BAŽNYČIOJE Kūčių vakarą, antradienį, gruodžio 24 d. 10:00 val. vakaro.

Apreiškimo parapijos choras giedos Kalėdines giesmes nuo 9:30 val. vakaro.

Po Bernelių Mišių, visi kviečiami į Apreiškimo bažnyčios prieangį Kalėdiniams užkandžiams.

APREI KIMO PARAPIJA LINKI JUMS LINKSMŲ VENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Dėmesio: [... Continue reading: ANTRADIENĮ, 2019 M. GRUODŽIO 24 D., 10 val. vakaro BERNELIŲ ŠV. MIŠIOS NIUJORKO APREIŠKIMO BAŽNYČIOJE]

TUESDAY, DECEMBER 24TH, 2019 AT 10 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NY ANNUNCIATION CHURCH

The Lithuanian Mass of the Shepherds will be held in the ANNUNCIATION CHURCH on Christmas Eve, Tuesday, December 24th, at 10 PM.

The Annunciation parish choir will sing Christmas carols beginning at 9:30 PM.

Following the Shepherds’ Mass, everyone is invited to the Annunciation church vestibule for cake and coffee and to exchange Christmas [... Continue reading: TUESDAY, DECEMBER 24TH, 2019 AT 10 PM LITHUANIAN CHRISTMAS EVE SHEPHERDS’ MASS IN NY ANNUNCIATION CHURCH]